English Zaloguj się
Stowarzyszenie dla mediów

Dlaczego warto? Stowarzyszenie oferuje swoim członkom bezprecedensowe wsparcie we wszelkich kwestiach zawodowych związanych z tematyką służby zdrowia. Ułatwia dostęp do rzetelnej informacji, a także do decydentów oraz wybitnych naukowców w Polsce i za granicą. Członkowie Stowarzyszenia są zapraszani na wszelkie warsztaty, seminaria i konferencje organizowane przez Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia".

Nasi członkowie są dobrze poinformowani, a ich wizytowniki są pełne cennych kontaktów. Jak zostać „Dziennikarzem dla Zdrowia"? Prosimy o przesłanie deklaracji członkostwa i uiszczenie opłaty wpisowej.

Materiały dla mediów

Poniżej udostępniamy do pobrania materiały prasowe związane z działaniami Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia i tematyką podejmowaną w ramach naszych inicjatyw. 

XXI Ogólnopolska Konferencja "Polka w Europie"

23 i 24 września 2022 roku odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”, po raz pierwszy w trybie hybrydowym. Tematyka wystąpień wiązała się z hasłem przewodnim: "Nauki medyczne w poszukiwaniu skutecznych terapii. Zdrowie po pandemii SARS-CoV-2”

Podcza Konferencji omówiono sytuację pacjentów i pacjentek z chorobami serca, z pocovidowymi schorzeniami nerek, rakiem trzonu macicy, zaburzeniami snu, a także z POChP. Podjęto także tematykę nowoczesnego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, cukrzycy, otyłości i nieprawidłowości w zgryzie. Przedstawiono nowe ustalenia dotyczące roli badań profilaktycznych i diagnostyki molekularnej, zwłaszcza w onkologii. Prelegenci zwracali też uwagę na istotne problemy, które nie zawsze znajdują się w centrum uwagi: nietrzymanie moczu, choroby jamy ustnej czy rola stomatologii w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych.

Poniżej przedstawiamy materiały prasowe przygotowane przez Stowarzyszenie dla uczestników wydarzenia. 

POChP – czy możliwe jest skuteczne leczenie?
-
autoryzowany wywiad prasowy z dr. n. med. Piotrem Dąbrowieckim z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIMprzewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Your Lungs For Life
-
 
grafika przewodnia Światowego Dnia POChP 2022.

Jak co roku, w listopadzie obchodzimy Światowy Dzień POChP, organizowany przez Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). W 2022 hasło inicjatywy brzmi „YOUR LUNGS FOR LIVE” czyli „Twoje płuca na całe Życie”. Przewlekła obturacyjna choroba płuc przyspiesza zgon średnio o 10 lat i w Polsce stanowi obecnie trzecią najczęstszą przyczynę śmierci.

Tak jednak nie musi być, o czym przekonuje dr Piotr Dąbrowiecki. Udostępniony materiał jest poświęcony najnowszym doniesieniom nt. skutecznych terapii POChP, a także możliwości wykonywania spirometrii w domu (online!). 

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przygotowało również wywiad radiowy i zestaw "setek" z udziałem dra Piotra Dąbrowieckiego. Materiały radiowe można uzyskać, zgłaszająć taką chęć na adres mailowy deva@agencjadeva.pl.  

Rytm snu nie zegarek – lepiej go nie przestawiać! - komunikat prasowy 

Jak dobrze spać po pięćdziesiątce? 
- autoryzowany wywiad prasowy z prof. drem hab. n. med. Adamem Wichniakiem, z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Materiały zwracają uwagę na przyczyny najczęstszych kłopotów ze snem, zwłaszcza na problem rozregulowanego rytmu okołodobowego, m.in. w wyniku zmiany czasu z letniego na zimowy. Dostarczają też informacji, jak tym problemom zapobiegać, dbając o właściwą higienę snu.  

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przygotowało również wywiad radiowy i zestaw "setek" z udziałem prof. Adama Wichniaka. Materiały radiowe można uzyskać, zgłaszająć taką chęć na adres mailowy deva@agencjadeva.pl  

Cukrzyca typu 2 – w poszukiwaniu terapii optymalnej
- materiał prasowy poświęcony nowoczesnej terapii cukrzycy, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań oraz długo oczekiwanej refundacji najnowszych leków dla polskch pacjentów, przygotowany na podstawie wykładu prof. dr hab. n. med. Janusza Gumprechta w trakcie XXI Ogólnopolskije Konferencji "Polka w Europie", poświęcony. Niekontrolowana cukrzyca prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, dlatego aktualnie kładzie się szczególny nacisk na synergiczną terapię: kontrolę glikemii z działaniem kardio- i nerkoprotekcyjnym.

Niedofinansowanie dotkliwie krępuje diagnostykę
- informacja prasowa zwracająca uwagę na problem niedofinansowania diagnostyki molekularnej, przez co jej ogromny potencjał jest w Polsce w dużym stopniu ograniczony. Materiał został przygotowany na podstawie wystąpienia mec. 
Rafała Janiszewskiego i mec. Artura Fałka z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”

Nietrzymanie moczu a jakość życia pacjentów

- autoryzyowany wywiad prasowy z prof. Ewą Barcz, Prodziekan ds Klinicznych i Rozwoju WMCM UKSW. Pani Profesor zwraca uwagę, że pacjenci z tym schorzeniem nie są odpowiednio diagnozowani ani leczeni. Przedstawia też skalę występowania tych dolegliwości, możliwości ich leczenia, a także mówi o systemie szkolenia lekarzy w Polsce w zakresie uroginekologii. 

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przygotowało również wywiad radiowy i zestaw "setek" z udziałem prof. Ewy Barcz. Materiały radiowe można uzyskać, zgłaszająć taką chęć na adres mailowy deva@agencjadeva.pl  

Niewykorzystany potencjał najnowszych osiągnięć kardiologii
- materiał prasowy poświęcony aktualnej sytuacji pacjentów kardiologicznych, a zwłaszcza barierom, które ograniczają potencjał programu lekowego inhibitorami PCSK-9 i potrzebie zmiany kryteriów kwalifikacji do tego nowoczesnego i dostępnego w Polsce leczenia. Obecnie schorzenia układu krążenia są u nas największym zagrożeniem zdrowotnym i główną przyczyną zgonów. W porównaniu do Europy Zachodniej umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca jest u nas prawie 2-krotnie większa, a z powodu udaru mózgu - 1,5 raza większe. Materiał przedstawia także najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Kampania „Adamed Dla Rodziny”

Adamed Dla Rodziny to akcja bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich, organizowanych głównie w miejscowościach, gdzie dostęp do tego typu świadczeń jest utrudniony, a czas oczekiwania na ich realizację bardzo długi. Inauguracja kampanii odbędzie się 21 sierpnia w Pabianicach, a kolejne odsłony 28 sierpnia w Kołobrzegu, 18 września w Lesznie, w sobotę 24 września w Katowicach (IV Forum Serca Pacjenta), 2 października w Ełku, 16 października w Nowym Sączu.

W ramach kampanii dostępne będą m.in. badania kardiologiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, diabetologiczne, USG, a także porady urologiczne i warsztaty psychologiczne. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat akcji:

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia objęło Kampanię Adamed dla Rodziny patronatem medialnym.

Dodatkowe informacje oraz rejestracja na badania: AdamedDlaRodziny.com.

 

Europejski Tydzień Szczepień 2022

Jak pokazuje przebieg kolejnych fal pandemii Covid-19, szczepienia są niezbędnym elementem profilaktyki zakażeń groźnych dla życia i zdrowia. Do chorób tych, oprócz infekcji SARS-CoV-2, należą m.in. żółtaczka, gruźlica, krztusiec, grypa oraz inwazyjna choroba pneumokokowa. Szczególnym wyzwaniem jest przy tym zapewnienie szczepionek uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. W związku z tym i w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2022 Stowarzyszenie przygotowało zestaw materiałów prasowych, poświęconych znaczeniu szczepień w zwalczaniu groźnych chorób:   

Lepiej się zaszczepić niż chorować!
- autoryzowany wywiad prasowy z prof. drem hab. n. med. Leszkiem SzenbornemKierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Krztusiec i gruźlica – choroby, o których nie można zapomnieć
autoryzowany wywiad prasowy drem hab. n. med. Tadeuszem Zielonką, pulmonologiem z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczepienia – długie życie dla wszystkich
- materiał prasowy z kompleksowym omówieniem problematyki wspomnianej we wstępie  

Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2022
- komunikat prasowy streszczający najważniejsze informacje.  

 

Rak jajnika: Pacjentki bez mutacji czekają na skuteczne leczenie 

- informacja prasowa z autoryzowanymi wypowiedziami wybitnych ginekologów-onkologów na temat diagnostyki, leczenia i szans na przeżycie pacjentek z rakiem jajnika. To jeden z najtrudniejszych do rozpoznania i leczenia nowotworów ginekologicznych. Długo nie daje specyficznych objawów i w ponad 70 proc. przypadków diagnozuja się go, kiedy jest już rozsiany po całej jamie brzusznej.

Bezcenne wsparcie dla pacjentów z POCHP
wywiad z prof. dr n. med. Władysławem Pierzchałą, pulmonologiem, przewodniczącym Sekcji Chorób Obturacyjnych PTCHP. Rozmowę poświęcono leczeniu POCHP w dobie Covid-19 i konieczności unikania zaostrzeń choroby, która zbyt późno rozpoznana nieleczona prowadzi do nieuchronnego kalectwa i przedwczesnej śmierci.

Psychika dzieci potrzebuje wsparcia, zwłaszcza systemowego
materiał prasowy
 na podstawie wykładu dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej, kierowniczki Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychologii APS, wygłoszonego podczas XX Konferencji "Polka w Europie". Rozluźnienie więzi z rówieśnikami, izolacja oraz nieprawidłowe relacje z rodzicami i opiekunami - to najpoważniejsze psychiczne skutki pandemicznych obostrzeń. W efekcie dzieci i młodzież często przejawiają zaburzenia autodestruktywne i lękowe, a liczba przypadków depresji w młodym pokoleniu wzrosła nawet o 37%. W Polsce  dodatkowym problemem jest poważny kryzys psychiatrii dziecięcej.

Zapalenia płuc - wyzwania medyczne

Zapalnie płuc nie jest tylko cięższym przeziębieniem. Większość zachorowań wiąże się z ryzykiem poważnego przebiegu, skomplikowanych powikłań, a nawet śmierci. Obchodzony od 2009 roku Światowy Dzień Zapalenia Płuc (12 listopada) ma uświadamiać niebezpieczeństwa, jakie stanowi ta choroba - szczególnie dla małych dzieci i dla seniorów. Z tego względu Kluczowe znaczenie mają odpowiednia profilaktyka i leczenie, zwłaszcza w obliczu rosnącej antybiotykooporności.

Poniżej udostępniamy pakiet materiałów prasowych, poruszających zagadnienia takie jak m.in. rzeczywista skala zachorować na zapalenie płuc, znaczenie USG klatki piersiowej w diagnostyce zapalenia płuc oraz wpływ szczepień przeciw pneumokokom i krztuścow na obniżenie zachorowalności na zapalenie płuc oraz hospitalizacji z nim związanych.  

 

Potrójnie ujemny rak piersi - dlaczego groźny?
- wywiad z dr n. med. Joanną Streb z Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Omawiany rak stanowi od 10 do 15 proc. wszystkich nowotworów piersi, charakteryzuje się agresywnym przebiegiem i jest bardzo trudny w leczeniu. Dr Streb przedstawia sytuację pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi, ich rokowania nadzieje na skuteczne leki. 

Choroby układu oddechowego w pandemii 2021
- wywiad z drem n. med. Piotrem Dąbrowieckimprzewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP, z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Wywiad poświęcony jest problemom utrudniającym lekarzom skuteczne leczenie astmy, wpływowi steroidów wziewnych na przebieg Covid-19, a także szczepieniu przeciw koronawirusowi osób z chorobami układu.

Przerzuty do kości można leczyć skutecznie
- wywiad z drem n. med. Michałem Kunkielem z  Narodowego Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Dr Kunkiel wyjaśnia, jakimi metodami dysponuje współczesna medycyna w walce z przerzutami nowotworowymi do kości i ochronie pacjenta przed ich następstwami, czyi niebezpiecznymi złamaniami, uciskiem na rdzeń kręgowy prowadzącym do niedowładów, czy hipercalcemią. 

Recepta na zdrowy sen
Materiał prasowy nt. roli tzw. zegara biologicznego, światła i melatoniny w kształtowaniu dobrego i efektywnego snu. Tekst zawiera 
zawiera autoryzowane wypowiedzi prof. dr hab. Adama Wichniaka z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 

Zachęcamy do pobrania i wykorzystania materiałów!

Pliki można pobrać w formacie PDF. Materiały w formacie otwartym można uzyskać, wysyłając wiadomomość na adres deva@agencjadeva.pl.

Reklama
2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia