English Zaloguj się
Nasze działania

Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” corocznie aktywnie wspiera działania edukacyjnie skierowane do dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowotną. Jest inicjatorem Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” – bezprecedensowego wydarzenia, którego jubileuszowa piętnasta edycja odbyła się we wrześniu 2016 r.

Stowarzyszenie wspiera patronatem i opieką medialną również konferencje prasowe. W ubiegłych latach podejmowane w ich ramach były kwestie dotyczące m.in. choroby układu oddechowego, cukrzyca i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce.

Dotychczas odbyło się także dziewięć edycji warsztatów naukowo – szkoleniowych dla dziennikarzy z cyklu Quo vadis medicina?, zapoczątkowanych w 2007 roku. Celem warsztatów jest edukacja przedstawicieli mediów z zakresu współczesnej wiedzy na temat jednostek chorobowych, ich objawów, profilaktyki i leczenia. Warsztaty odbywają się dzięki zaangażowaniu autorytetów medycznych i wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Tematy przewodnie dotychczasowych warsztatów dotyczyły m.in. genów. szczepień, chorób zakaźnych, osteoporozy, innowacji terapeutycznych, chorób cywilizacyjnych, POChP.

Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia" jest również inicjatorem fakultatywnych specjalistycznych seminariów dla dziennikarzy z cyklu Medicinaria. Celem nadrzędnym seminarium jest podnoszenie wiedzy przedstawicieli mediów, a dzięki ich pracy ogółu społeczeństwa, w zakresie chorób cywilizacyjnych, ich objawów, profilaktyki i leczenia. Do uczestnictwa w projekcie zapraszani są każdorazowo autorytety medyczne i wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.
Cykl odbywa się we współpracy merytorycznej i zaangażowaniu organizacyjnym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie, a seminaria każdorazowo wieńczone są testem wiedzy przygotowanym wraz z placówką. Dodatni wynik testu uprawnia uczestnika seminarium do odbioru certyfikatu. Pięć ukończonych seminariów z cyklu Medicinaria oznacza otrzymanie przez dziennikarza certyfikatu III stopnia Dziennikarz - Specjalista Medyczny.
Pierwsze certyfikaty III stopnia zostały wręczone 22 czerwca 2016 r.

Tematyka dotychczasowych Medicinariów:
I edycja "Czas na oddech! Astma pod kontrolą"
II edycja "Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - mało znany - groźny zabójca"
III edycja "Hemofilia - rzadka choroba krwi"
IV edycja "Wirus HCV - nieprzewidywalne zagrożenia"
V edycja "HIV/AIDS - nadal poważne zagrożenie"
VI edycja "Odpowiedzialność za zdrowie. Szczepienia"
VII edycja "Przewlekła białaczka limfocytowa - choroba seniorów"

Reklama

2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia