English Zaloguj się
Nasze działania

Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” corocznie aktywnie wspiera działania edukacyjnie skierowane do dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowotną. Jest inicjatorem Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” – bezprecedensowego wydarzenia, którego już siedemnasta edycja odbyła się we wrześniu 2018 r.

Stowarzyszenie wspiera patronatem i opieką medialną również konferencje prasowe. W ubiegłych latach podejmowane w ich ramach były kwestie dotyczące m.in. choroby układu oddechowego, cukrzyca i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce.

Dotychczas odbyło się także piętnaście edycji warsztatów naukowo – szkoleniowych dla dziennikarzy z cyklu Quo vadis medicina?, zapoczątkowanych w 2007 roku. Celem warsztatów jest edukacja przedstawicieli mediów z zakresu współczesnej wiedzy na temat jednostek chorobowych, ich objawów, profilaktyki i leczenia. Warsztaty odbywają się dzięki zaangażowaniu autorytetów medycznych i wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Tematy przewodnie dotychczasowych warsztatów dotyczyły m.in. genów. szczepień, chorób zakaźnych, osteoporozy, innowacji terapeutycznych, chorób cywilizacyjnych, POChP. Ostatnia edycja miała miejsce w czerwcu 2018 r. i odbyła się pod hasłem przewodnim "Sesja dla serca".

Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia" jest również inicjatorem fakultatywnych specjalistycznych seminariów dla dziennikarzy z cyklu Medicinaria. Celem nadrzędnym seminarium jest podnoszenie wiedzy przedstawicieli mediów, a dzięki ich pracy ogółu społeczeństwa, w zakresie chorób cywilizacyjnych, ich objawów, profilaktyki i leczenia. Do uczestnictwa w projekcie zapraszani są każdorazowo autorytety medyczne i wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.
Cykl odbywa się we współpracy merytorycznej i zaangażowaniu organizacyjnym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie, a seminaria każdorazowo wieńczone są testem wiedzy przygotowanym wraz z placówką. Dodatni wynik testu uprawnia uczestnika seminarium do odbioru certyfikatu. Pięć ukończonych seminariów z cyklu Medicinaria oznacza otrzymanie przez dziennikarza certyfikatu III stopnia Dziennikarz - Specjalista Medyczny.
Pierwsze certyfikaty III stopnia zostały wręczone 22 czerwca 2016 r.

Tematyka dotychczasowych Medicinariów:
I edycja "Czas na oddech! Astma pod kontrolą"
II edycja "Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - mało znany - groźny zabójca"
III edycja "Hemofilia - rzadka choroba krwi"
IV edycja "Wirus HCV - nieprzewidywalne zagrożenia"
V edycja "HIV/AIDS - nadal poważne zagrożenie"
VI edycja "Odpowiedzialność za zdrowie. Szczepienia"
VII edycja "Hematologia. Przewlekła białaczka limfocytowa - choroba seniorów"
VIII edycja "Skóra - zwierciadłem zdrowia. Dermatologia cz. 1"
IX edycja "Zdrowie człowieka a zanieczyszczenie powietrza"

Reklama
2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia