English Zaloguj się
Niedosłuch - problem milionów Polaków. Warsztat prasowy 7 lutego 2017, PAP, Warszawa

Wyobraźmy sobie, że gromadzimy w jednym miejscu wszystkich mieszkańców Warszawy, a potem podwajamy ich liczbę. Właśnie tylu rodaków, blisko 4 miliony osób, cierpi dziś z powodu niedosłuchu. Problem jest tym większy, że na co dzień bagatelizowany. Niesłusznie, gdyż wymyka się ograniczeniom wiekowym i grupom społecznym - niedosłuchu doświadczają i starsi i młodsi.
O higienie słuchu wciąż wiemy mało. Zacznijmy to zmieniać.
Warsztat z cyklu "Quo vadis medicina?" poświęcone niedosłuchowi zorganizowaliśmy 7 lutego w Warszawie.

Materiały prasowe (do pobrania):
Usłyszeć świat. Komunikat prasowy
Uciszyć hałas - uszłyszeć świat. Informacja prasowa

Program można pobrać tutaj

Dziennikarze Medyczni Roku 2016 ogłoszeni!

Z przyjemnością informujemy, że po raz ósmy uhonorowaliśmy najlepszych dziennikarzy, którzy na co dzień podejmują trud pracy z tematyką zdrowotną. Laureaci wyróżnili się, na przestrzeni 12 miesięcy 2016 r., kreatywnością oraz umiejętnoscią przekazywania swoim czytelnikom, słuchaczom i widzom nawet najtrudniejszych tematów medycznych.
Wręczenie nagrod odbyło się 20 stycznia, podczas dorocznej konferencji noworocznej dla dziennikarzy zgromadzonych wokół Stowarzyszenia "Dziennikarze dla Zdrowia".

Lista laureatów znajduje się w zakładce STOWARZYSZENIE DLA MEDIÓW

 

Konferencja Noworoczna 20 stycznia 2017 r.

Stało się doroczną styczniową tradycją, że Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia" organizuje konferencję noworoczną - spotkanie dziennikarzy zajmujących się na co dzień tematyką zdrowotną i medyczną, ludzi nauki, branży farmaceutycznej oraz przedstawicieli organizacji działających w obszare zdrowia.

Elementem pracy dziennikarza jest poszukiwanie aktualnych informacji ze sprawdzonych źródeł. Podczas konferencji pochyliliśmy się się nad rodzimym rynkiem farmaceutycznym i zastanawialiśmy nad jego kondycją oraz perspektywami w bieżacym, 2017 roku. Prelekcję wygłosiła pani Katarzyna Leoszkiewicz, analityk Quintails IMS.

Jesteśmy świadomi roli, jaką pełnią media w zakresie kształtowania zachowań prozdrowotnych rodaków. Podczas konferencji wpływ mediów na postawy zdrowotne Polaków omówił docent Adam Fronczak z Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Aktualną problematykę związaną z wpływem ekspozycji organizmu na smog omówił dr Piotr Dąbrowiecki, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Podczas konferencji ogłoszeni zostali laureaci konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2016.

Partnerzy Strategiczni Konferencji:

 

                       

 

 

 

Partnerzy Wspierający Konferencji:

    

 

    

 

                

 

 

Partnerzy Honorowi Konferencji:

 

XV Ogólnopolska Konferencja 'Polka w Europie'

W dniach 23-25 września br. odbyła się jubileuszowa XV Ogólnopolska Konferencja 'Polka w Europie'. W gościnnych progach Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbyły się trzy sesje wykładowe, w ich ramach blisko trzydzieści prelekcji. Szerokie spektrum omawianych tematów spajał temat przewodni konferencji: "Nowoczesne terapie w walce z chorobami cywilizacyjnymi".

Doroczna Ogólnopolska Konferencja "Polka w Europie" to unikatowe wydarzenie w skali kraju. Blisko 90 dziennikarzy, podejmujących na co dzień tematykę zdrowotną i medyczną, członków Stowarzyszenia "Dziennikarze dla Zdrowia", ma możliwość uzyskania najnowszej wiedzy wprost od najwyższej klasy naukowców i dydaktyków. Nie inaczej było w tym roku.

Już wkrótce konferencja zostanie szeroko omówiona na łamach Gazety Farmaceutycznej. Zachęcamy do lektury.

Patronaty honorowe:
- rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. Marek Ziętek
- wiceprezydent Miasta Wrocławia Anna Szarycz

    

  

 

Patronaty i opieka medialna

                

       

 

Partnerzy

           

      

     

       

 

Dni Spirometrii 2016. Konferencja prasowa

W nawiązaniu do wrześniowych Dni Spirometrii i w związku z wysoką zachorowalnością na choroby układu oddechowego 8 września 2016 r. zwołana została w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie konferencja prasowa pod hasłem "Włącz opcję aktywną" poświęconym popularyzacji aktywności fizycznej wśród chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Konferencja odbyła się w formule organizowanego przez Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia" warsztatu edukacyjnego Quo vadis medicina?

Na POChP choruje już około 2 milionów Polaków, na astmę nawet 4 miliony. Z tego powodu podczas konferencji podkreślano niebezpieczeństwo płynące z oddychania zanieczyszczonym powietrzem i nałogowego palenia tytoniu, ale również szansę, jaką daje odpowiedzialnie dobrana w porozumieniu z lekarzem aktywność fizyczna. Omówiono również zagadnienia diagnostyki chorób obturacyjnych płuc, w tym istotę badania spirometrycznego - podstawowego narzędzia do oceny stanu płuc.

A zatem: "Włącz opcję aktywną"! Właściwie prowadzona aktywność pacjenta może doprowadzić np. do spowolnienia rozwoju POChP. A jeśli chcesz sprawdzić stan swoich płuc, skorzystaj z akcji bezpłatnych badań spirometrycznych odbywających się na terenie całego kraju w dniach 12-17 września (więcej informacji: www.astma-alergia-pochp.pl)

Prelegenci konferencji:
płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski - WIM
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki - WIM, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
dr n. med. Tadeusz Zielonka - Zarząd Główny PTChP, WUM

Prelekcję wygłosiła również p. Izabela Trojanowska, dyrektor generalna w Ministerstwie Zdrowia, która omówiła programy zdrowotne ministerstwa związane z chorobami płuc. 

  

  

W wydarzeniu wzięli udział dziennikarze - przedstawiciele redakcji ogólnopolskich i regionalnych. Wśród gości natomiast byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydziału Zdrowia Publicznego m. st. Warszawy.

Opiekę medialną nad konferencją otoczyło Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia".

Partnerzy:

  

 

MEDICINARIA - wręczono pierwsze certyfikaty III stopnia "DZIENNIKARZ - SPECJALISTA MEDYCZNY" 

22 czerwca 2016 r. grupa dziennikarzy zrzeszona w Stowarzyszeniu "Dziennikarze dla Zdrowia" otrzymała, podczas posiedzenia Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Certyfikaty III stopnia "DZIENNIKARZ - SPECJALISTA MEDYCZNY". Jest to wyraz uznania dla osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym pięć edycji Medicinariów, czyli seminariów specjalistycznych z zakresu wiedzy o zdrowiu.

Trzystopniowe Medicinaria to jedyny program edukacyjny kształcenia dziennikarzy w systemie CMKP - podkreśliła wręczając certyfikaty dyrektor prof. Joanna Jędrzejczak. Centrum podjęło inicjatywę Stowarzyszenia "dziennikarze dla Zdrowia" trzy lata temu, oferując pomoc przede wszystkim w zakresie pozyskiwania wykładowców, znawców tematów poruszanych w czasie kolejnych Medicinariów.

Podziękowania na ręce prof. Jędrzejczak złożyła wiceprezes Stowarzyszenia "Dziennikarze dla Zdrowia" - red. Jolanta Lenartowicz. Ogromnie ceniąc sobie współpracę z Panią Profesor pragnę w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wręczyć tytuł honorowy Wielki Edukator - w uznaniu podjęcia pionierskiej inicjatywy kształtowania prozdrowotnych postaw społecznych, za pośrednictwem dziennikarzy zaangażowanych w zdobywanie wiedzy w standardach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wyróżniamy nim osoby szczególne dla naszego Stowarzyszenia, dla naszej pracy. Do takich właśnie Panią Profesor zaliczamy.

Red. Lenartowicz podziękowała również koleżankom i kolegom dziennikarzom, którzy w swojej codziennej pracy promują zdrowie, za to, że z dużym zaangażowaniem i uwagą uczestniczyli w Medicinariach. Świadczy o tym wysoka frekwencja - w każdym organizowanym w CMKP seminarium uczestniczyło ponad 50 osób - jak również ilość pozytywnie rozwiązywanych testów, każdorazowo weryfikujących zdobytą wiedzę.

20 pierwszych dziennikarzy otrzymało Certyfikaty III stopnia "DZIENNIKARZ - SPECJALISTA MEDYCZNY". Przygotowują się kolejni.

Zapraszamy do uczestnictwa w Medicinariach.

Reklama

2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia