English Zaloguj się
Potrzeby zdrowotne seniorów - ZAPROSZENIE na brunch dziennikarski

ZAPRASZAMY

na drugi brunch dziennikarski w ramach cyklu

HEALTHY AGEING – długie życie w dobrym zdrowiu

 „Potrzeby zdrowotne seniorów – priorytety na dziś!”

24 maja, piątek, godz. 11.00-13.00
Restauracja TRES TOROS,
ul. Dobra 40, Warszawa

W czasie spotkania wybitni eksperci omówią aktualne problemy jakie stoją przed polityką senioralną w kontekście opieki medycznej.

Prelegenci:

 • Dr hab. n. med., prof. NIZP-PZH Ewa Augustynowicz,
  Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH-PIB
 • Dr hab. n. med., prof. UMP, Agnieszka Neumann-Podczaska
  Dyrektor Naczelna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
  Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
  Krajowy Konsultant w dziedzinie geriatrii
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska
  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstok
 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
  Poseł na Sejm
  Wiceprzewodnicząca podkomisji stałej ds. zdrowia osób starszych
 • Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
  Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM
  Przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjentów
 • Dr Piotr Winciunas
  Naczelny Lekarz ZUS,
  Zakład  Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego, CMKP w Warszawie,
  Naczelna Izba Lekarska
 • Anna Kupiecka
  Prezes Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej
  Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej
 • Michał Modro
  Wiceprzewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej,
  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Rynku Aptecznego BCC
  Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki (KIDO)

Eksperci wypowiedzą się na temat aktualnej polityki senioralnej w kontekście dostępnej opieki medycznej i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Podniesiony zostanie temat terapii, rehabilitacji i profilaktyki oferowanych osobom starszym w Polsce. Mówić będziemy o tym, jakie modyfikacje systemowe są niezbędne, żeby sprostać czekającym nas zmianom demograficznym i jak można pomóc seniorom w zachowaniu zdrowia, również w zakresie ochrony przed chorobami zakaźnymi.

Mamy nadzieję, że dyskusja i informacje przekazane przez ekspertów okażą się pomocne przy opracowywaniu tekstów, audycji radiowych i programów telewizyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na adres:  do środy 22 maja 2024.

Akredytacja 24 maja od godz. 10.40.

Profilaktyka 2024 – CZAS na SZCZEPIENIA! Podsumowanie warsztatów

Profilaktyka w 2024 roku – CZAS na SZCZEPIENIA!

W związku z Europejskim Tygodniem Szczepień, obchodzonym w tym roku od 21 do 27 kwietnia pod hasłem „Szczepienia chronią pokolenia”, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zorganizowało kolejną edycję warsztatów z cyklu Vaccinum Pro Publico Bono pt. „Profilaktyka w 2024 roku – CZAS na SZCZEPIENIA!”.

Europejski Tydzień Szczepień ma na celu popularyzację wiedzy na temat korzyści płynących ze szczepień zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Tegoroczne hasło zwraca uwagę na to, że szczepienia osób dorosłych są równie ważne jak szczepienia dzieci i młodzieży.

Warsztaty odbyły się 19 kwietnia 2024 w formule hybrydowej. W wydarzeniu pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń” udział wzięli wybitni eksperci:

 • dr n. med. Ewa Talarek 
  Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
   
  Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
 • dr n. med. Grażyna Cholewińska 
  Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR 
  Katedra Pediatrii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
  Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski 
  Ekspert NRL do spraw Zagrożeń Epidemicznych
  Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”
 • dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP 
  Wydział Medyczny, Zakład Medycyny Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pani Irena Rej 
  Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

W trakcie warsztatów eksperci omówili przyszłość profilaktyki chorób zakaźnych akcentując rozwój nowych technologii i postęp wiedzy medycznej, ale równocześnie przekazali niepokojące informacje i statystyki dotyczące sytuacji związanej z profilaktyką chorób zakaźnych w Polsce. Podkreślili konieczność upowszechnienia i zwiększenia dostępności tej formy profilaktyki wśród osób dorosłych, ponieważ nasza odporność maleje wraz z upływem czasu. Osoby dorosłe powinny się szczepić także dlatego, że mogą narażać na zachorowania swoje dzieci i wnuki, które jeszcze nie wykształciły odpowiednich mechanizmów obronnych. Zaleca się więc sprawdzenie historii swoich szczepień i uzupełnienie tych, których brakuje. Szczególną grupą osób, która powinna dbać o regularne szczepienia są pracownicy ochrony zdrowia.

Dokładnie przedstawiona została sytuacja związana z zalecanym w Programie Szczepień Ochronnych szczepieniem przeciwko menigokokom, które w Polsce nadal jest całkowicie odpłatne. Tymczasem meningokoki wywołują jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka: inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), której przebieg może być piorunujący. Ze względu na zagrożenie, jakie IChM stanowi dla zdrowia i życia, polscy eksperci w swoich rekomendacjach zalecają pilne wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom dla osób z grup ryzyka oraz niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających refundację szczepionek przeciwko meningokokom dla całej populacji.

Specjaliści zwrócili też uwagę na kwestie dostępności szczepienia przeciwko półpaścowi. Szacuje się, że aż jedna trzecia osób, które chorowały na ospę wietrzną, zachoruje też na półpasiec. A z kolei w tej grupie jedna trzecia będzie zmagała się z objawami bólowymi, których leczenie jest bardzo trudne. Dostępność szczepionki jest więc konieczna, a 50-procentowa refundacja tylko dla grup ryzyka powyżej 65. roku życia – niewystarczająca.

Wykładowcy podjęli również temat RSV, podkreślając, że w Europie każdego roku wirus ten jest przyczyną ponad 270 tys. hospitalizacji i około 20 tys. zgonów wśród osób w wieku 60 lat i powyżej. Zapobieganie  chorobie poprzez szczepienie seniorów jest więc istotne, ponieważ nie ma skutecznego leczenia przyczynowego infekcji RSV.

Brak finansowania szczepień dla osób dorosłych wymieniono jako jedną z głównych przyczyn niskiej wyszczepialności tej części populacji w Polsce, obok niedostatecznej wiedzy na temat konieczności szczepienia się w wieku dorosłym. Zwrócono też uwagę na potrzebę lepszej organizacji procesu szczepienia, np. ograniczenia go do jednej wizyty, wykorzystania potencjału wszystkich zawodów medycznych i rozszerzenia listy szczepień wykonywanych w aptekach. Nawiązując do usprawnień proceduralnych, wskazano na możliwość podawania szczepień przeciw HPV w szkołach.

Z nagraniami wykładów, które odbyły się podczas warsztatów, można się zapoznać na stronie PAP.

Edukacja niezbędna w leczeniu astmy – PODSUMOWANIE

Quo Vadis Medicina?
Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia

Podsumowanie warsztatów 

W związku z tegorocznym Światowym Dniem Astmy (7 maja) Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zainicjowało XXXIV edycję warsztatów z cyklu Quo vadis medicina? pt.: Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia. Warsztaty odbyły się 25 kwietnia 2024 w trybie hybrydowym. Organizatorem była Agencja Deva.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
 • Koalicja na rzecz Leczenia Astmy.

Warsztaty miały za cel zwrócić uwagę na konieczność edukacji pacjentów: tłumaczenia im specyfiki choroby, zasad stosowania leków i technik ich podawania, a przede wszystkim uczenia, jak minimalizować ryzyko zaostrzeń choroby.

W trakcie spotkania z mediami przybliżono kwestię praktyki lekarskiej w Polsce, wraz z omówieniem Wytycznych konsultantów krajowych dotyczących astmy w opiece koordynowanej z 16 lutego 2024 i wnioskó płynących z tego dokumentu. Nawet astma klasyfikowana jako łagodna może być bowiem zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Eksperci podjęli także problem astmy oskrzelowej u dzieci oraz temat bieżącej sytuacji pacjentów z astmą ciężką, skupiając się na dostępności i organizacji leczenia w kontekście aktualnych potrzeb i postępu wiedzy medycznej. Astma ciężka stanowi wciąż największe wyzwanie: u większości cierpiących choroba pozostaje niekontrolowana, a brak zastosowania optymalnej terapii obniża jakość życia i ostatecznie negatywnie wpływa na koszty leczenia, stąd konieczność systemowego wdrażania zaleceń GINA.  

Podczas wykładów specjaliści przedstawili także etiologię i epidemiologię chorób eozynofilowych i wskazali najczęściej występujące poważne schorzenia takie jak EGPA i HES, podkreślając znaczenie wczesnej diagnozy i dostępności nowoczesnych terapii. Jednym z szerzej omówionych problemów medycznych były polipy nosa oraz nowoczesne metody ich leczenia.

Mowa była także o projekcie E-Recepta 2.0 i korzyściach dla pacjentów, jakie będą wynikały z jego wdrożenia. Podano przykłady rzetelnych serwisów edukacyjnych dla chorych takie jak: strona internetowa Federacji, PTA, www.totylkoastma.pl.

 W sesji wykładowej udział wzięli:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB, Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii 
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego  
 • prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Immunologii Klinicznej SUM w Katowicach, Prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych
 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy SK w Warszawie, Przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na  Astmę, Alergię i POChP.

Nagrania wykładów dostępne są na stronie Polskiej Agencji Prasowej

PARTNERZY I PATRONI

Edukacja w astmie - niezbędny element leczenia - ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY

na warsztaty z cyklu

Quo Vadis Medicina?

Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia

25 kwietnia 2024, godz. 10.00, tryb hybrydowy
Polska Agencja Prasowa, Warszawa, ul. Bracka 6/8

REJESTRACJA UDZIAŁU ONLINE TUTAJ

Potwierdzenie obecności stacjonarnej: 

Zbliżający się Światowy Dzień Astmy jest okazją, aby podkreślić konieczność edukacji chorych na astmę: tłumaczenia specyfiki choroby, zasad stosowania leków i technik ich podawania, a przede wszystkim uczenia minimalizowania ryzyka zaostrzeń. Aby przybliżyć praktykę leczenia tej choroby w Polsce, w trakcie warsztatów przedstawimy „Wytyczne konsultantów krajowych dotyczące astmy w opiece koordynowanej z 16 lutego 2024” i wynikające z tego dokumentu wnioski.

Podejmiemy także temat bieżącej sytuacji pacjentów z astmą ciężką skupiając się na dostępności i organizacji leczenia w kontekście aktualnych potrzeb i postępu wiedzy medycznej. Bez optymalnej terapii spada bowiem jakość życia pacjenta, co  ostatecznie negatywnie wpływa też na koszty leczenia. Wybitni eksperci mówić będą o konieczności podniesienia jakości opieki nad pacjentami i systemowego wdrażania zaleceń GINA.  

PRELEGENCI:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
  Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB; Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii 
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi; Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 
 • prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik
  Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Immunologii Klinicznej SUM w Katowicach; Prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
  Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi; Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych; Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych;
 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
  Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy SK w Warszawie; Przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy;
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB; Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na  Astmę, Alergię i POChP.

Warsztaty odbędą się pod patronatem:

 • Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
 • Koalicji na rzecz Leczenia Astmy,
 • Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Program wydarzenia

CZAS na SZCZEPIENIA! - Zaproszenie na warsztaty

ZAPRASZAMY

na warsztaty w trybie hybrydowym

  Profilaktyka w 2024 roku – CZAS na SZCZEPIENIA! 

19 kwietnia 2024, piątek, godz. 10.00

Polska Agencja Prasowa
Warszawa, ul. Bracka 6/8

Rejestracja TUTAJ

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: .

Europejski Tydzień Szczepień to okazja, by przedstawić najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie szeroko pojętej profilaktyki chorób zakaźnych oraz bezpieczeństwa i efektywności szczepień. Dlatego w trakcie warsztatów omówimy technologię mRNA w kontekście jej zalet i ograniczeń i niedalekich zastosowań, w tym w szczepionkach skojarzonych oraz szczepionkach mRNA nowej generacji.

Podniesiona zostanie też kwestia przyszłości profilaktyki przeciw Covid-19 oraz problem niewystarczającego zabezpieczania się Polaków przed grypą i krztuścem, a także meningokokami. Eksperci przedstawią też aktualne wskaźniki wyszczepialności w Polsce i odniosą się do problemów związanych z realizacją szczepień obowiązkowych u pacjentów dorosłych z grup ryzyka. Będzie też mowa o konieczności wsparcia systemu i zwiększenia dostępności szczepień.

Prelegenci:

 • dr n. med. Ewa Talarek
  Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
  Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
 • dr n. med. Grażyna Cholewińska
  Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR
  Katedra Pediatrii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
  Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski
  Ekspert NRL do spraw Zagrożeń Epidemicznych
  Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”
 • dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP
  Wydział Medyczny, Zakład Medycyny Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pani Irena Rej
  Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Patroni warsztatów:

 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Urzęd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologii
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Fundacja „Instytut Profilaktyki Zakażeń”

Program wydarzenia

Opieka nad chorymi z hemofilią - Zaproszenie na konferencję prasową

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Chorych na Hemofilię (17 kwietnia), w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię 

Zapraszamy

na konferencję prasową pt.:

Opieka nad chorymi z hemofilią w Polsce

11 kwietnia 2024, czwartek, godz. 14.00
PAP - ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ 

Trwa piąta edycja Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. Jego funkcjonowanie zapewnia pacjentom dostęp do czynników krzepnięcia, które stanowią podstawę leczenia tej ciężkiej choroby. Potrzebne jest jednak dopracowanie innych zaplanowanych w Programie elementów, czyli rozwój regionalnych ośrodków leczenia we wszystkich częściach Polski oraz uruchomienie Rejestru Chorych, który umożliwi domowe dostawy leków. Ważne dla chorych kwestie to także m.in.: potrzeba rehabilitacji dla utrzymania sprawności fizycznej, podnoszenie świadomości choroby u nosicielek hemofilii i zapewnienie odpowiedniej opieki okołoporodowej, oraz konieczność regularnych badań kontrolnych u dzieci z hemofilią.

 

O tym, jak trudna jest to choroba i jak ważna jest właściwa opieka medyczna, podczas konferencji mówić będą:

 • prof. dr hab. n. med. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Przewodnicząca Grupy do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów;
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;
 • dr n. med. Janusz Zawilski, Centrum Medyczne INTERLAB w Poznaniu;
 • pan Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię;
 • pacjenci i rodzice dzieci z hemofilią.

Zapraszamy!

Program wydarzenia

Healthy ageing - zapraszamy na pierwszy brunch dziennikarski

 ZAPRASZAMY

na pierwszy brunch dziennikarski w ramach cyklu

HEALTHY AGEING – długie życie w dobrym zdrowiu

 „Pokolenie Silver+ a szczepienia”

20 lutego, wtorek, godz. 12.00-14.00
Restauracja LUPO PASTA FRESCA,
ul. Chmielna 132/134, Warszawa

W czasie spotkania znakomici eksperci omówią wybrane, ważne zagadnienia dla osób, które pragną długo cieszyć się dobrym zdrowiem

Szefowie kuchni:

 • Prof.  dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Klinki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym  nr 1 w Lublinie; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;
 • Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezeska Polskiego Towarzystwa Badania Bólu; członkini Zarządu European Pain Federation EFIC 2017-2023
 • Dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Raciborski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; kierownik zespołu WUM w ramach projektu pt. „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego;
 • Magdalena Kołodziej, prezeska Fundacji MY Pacjenci.  

Wtorkowe spotkanie z wybitnymi ekspertami zostanie poświęcone światowej idei Healthy Ageing  w kontekście zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej. Podejmiemy tematykę szczepień, które według materiałów WHO i agend UE powinny towarzyszyć ludziom przez całe życie. Eksperci i zaproszeni przedstawiciele organizacji pacjentów mówić będą m.in. o najczęstszych barierach w dostępie do immunizacji. Podniesiona zostanie także kwestia potrzeby stałej edukacji odnośnie możliwej profilaktyki chorób zakaźnych, szczególnie wśród seniorów.

Spotkanie organizowane jest z okazji Tygodnia Wiedzy o Półpaścu (26 lutego - 3 marca 2024).

Mamy nadzieję, że dyskusja i wnioski z niej wynikające pomogą Państwu w opracowaniu tekstów, audycji radiowych i programów telewizyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na adres:   do piątku 17 lutego 2024.

Akredytacja 20 lutego od godz. 11.40.

Dziennikarze Medyczni Roku 2023 wybrani!

Zaangażowani, rzetelni, profesjonalni –
poznaliśmy najlepszych dziennikarzy medycznych!

Wyniki Konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2023

Wieczór 26 stycznia w Hotelu Airport Okęcie wypełniły konkursowe emocje. Na zorganizowaną przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia cykliczną Konferencję Noworoczną przybyli przedstawiciele mediów z całego kraju, podejmujący w swoich publikacjach tematykę zdrowia. Podczas spotkania rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu organizowanego od 15 lat – o zaszczytny tytuł Dziennikarza Medycznego Roku.

Konferencję rozpoczęło powitanie licznych reprezentantów instytucji działających w sferze ochrony zdrowia, jak również znamienitych lekarzy – uczestników paneli i debat, prelegentów warsztatów edukacyjnych i konferencji prasowych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong oraz Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert. Szczególnie gorące słowa prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia Ewa Dux-Prabucka skierowała do najważniejszych w tym dniu uczestników Konferencji – dziennikarzy.

Pierwszą część uroczystości stanowiły wykłady:

 • dr Jarosław Frąckowiak, prezes Zarządu PEX Sp. z o.o., opowie o Rynku farmaceutycznym na rollercoasterze: co się wydarzyło w 2023 i co czeka nas w 2024?
 • dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz FEBU, kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, kierownik Katedry Urologii CM UKSW w Warszawie, wyjaśni Czy w najbliższej przyszłości roboty zastąpią chirurga przy stole operacyjnym.

Prof. Antoniewicz przedstawił ogromny postęp, na jaki w chirurgii onkologicznej pozwalają operacje robotyczne. Wsparcie zaawansowanych urządzeń pozwala na rezultaty i precyzję, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się tylko chirurgicznym marzeniem. Dzięki robotowi chirurg jest w stanie w pojedynkę, w ciągu zaledwie godziny, wyciąć np. prostatę zaatakowaną przez nowotwór złośliwy. Cała operacja odbywa się bezkrwawo, pacjent po trzech dniach może wrócić do domu, a jego układ moczowo-rozrodczy najczęściej zachowuje pełną sprawność. Mimo bezdyskusyjnych zalet, chirurgia robotyczna w Polsce ciągle bywa traktowana z rezerwą, przez co jej potencjał nie jest u nas w pełni wykorzystany. Ekspert
2
wyraził nadzieję, że wkrótce sytuacja się zmieni i lekarze będą mogli korzystać ze wsparcia robotycznego w jeszcze szerszej gamie procedur chirurgicznych.
Z kolei dr Frąckowiak kompleksowo omówił kwestię tego, czy ubiegłoroczne zmiany w przepisach poprawią dostęp pacjentów do leków i wyrobów medycznych. Ekspert przedstawił szeroki obraz sytuacji, podkreślając, że prace nad optymalizacją dostępności leków muszą uwzględniać zarówno aspekt finansowy, jak i epidemiologiczny. Wyjaśnił też wpływ, jaki na dostępność farmaceutyków w Polsce mogą mieć rozmaite bieżące czynniki ekonomiczne, polityczne i społeczne. Stwierdził m.in., że niepokojący jest wzrost zakupów. leków psychotropowych i uspokajających w 2023 roku, tych na receptę i tych OTC.

Głos zabrał również pan dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, poruszając bardzo aktualny problem zdrowotny jakim jest otyłość. Mówiąc o trudach walki z tą chorobą, podkreślił związek otyłości z zapadalnością na inne groźne choroby, m.in. nowotwory czy schorzenia kardiologiczne.

Red. Ewa Dux-Prabucka podsumowała działania Stowarzyszenia, które organizowało w roku 2023 liczne konferencje i warsztaty edukacyjne z udziałem najwybitniejszych ekspertów, aby uczestniczący w nich dziennikarze mogli zdobywać najnowszą wiedzę medyczną opartą na naukowych dokonaniach. Informacja medialna w zakresie ochrony zdrowia przekazywana społeczeństwu powinna być bowiem rzetelna i prezentująca najnowsze możliwości medycyny.

Najważniejszą częścią Konferencji Noworocznej, jak co roku, było ogłoszenie wyników Konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2023. Oprócz nagród regulaminowych Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowe tytuły i wyróżnienia dla dziennikarzy i organizacji szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz świadomości prozdrowotnej i w walce o zdrowie Polek i Polaków.

Za wyjątkowe zasługi w promowaniu i realizowaniu w praktyce innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia wad słuchu u pacjentów w Polsce i na świecie tytuł Herkulesa otrzymał prof. dr hab. n. med., dr h. c. multi Henryk Skarżyński.
Za intensywną działalność na rzecz upowszechniania aktualnej wiedzy medycznej i poprawy świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa, w tym także środowiska medycznego, honorowy tytuł WIELKIEGO EDUKATORA otrzymały organizacje:

 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej,
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

Spośród przedstawicieli mediów specjalne wyróżnienie i tytuł „Primus Inter Pares” otrzymała red. Elżbieta Cichocka-Bójko, za wieloletnią pracę dziennikarską, dzięki której czytelnicy mogli zapoznawać się z kluczowymi zagadnieniami i przemianami w zakresie systemu ochrony zdrowia, oraz za wyznaczanie wysokich standardów dla dziennikarzy medycznych.

Indywidualne, specjalne wyróżnienie i tytuł MISTRZA TELEWIZYJNEGO PRZEKAZU otrzymały:

 • red. Adrianna Otręba – TVN24,
 • red. Grażyna Rakowicz – TVP Bydgoszcz.

MISTRZEM RADIOWEGO PRZEKAZU została red. Barbara Góra – Polskie Radio S.A. Informacyjna Agencja Radiowa IAR.

Za LIDERA CYKLI RADIOWYCH PROGRAMÓW MEDYCZNYCH Jury uznało red. Ewę Kubasiewicz – Radio Parada.

Tytuł MISTRZA INTERNETOWEGO PRZEKAZU otrzymały:

 • red. Karina Konieczna – Fakt.pl,
 • red. Anna Zimny-Zając – Medonet.

Specjalne wyróżnienie i tytuł MISTRZA PRASOWEGO PRZEKAZU uzyskały także:

 • red. Jolanta Gromadzka-Anzelewicz – Dziennik Bałtycki,
 • red. Justyna Grzechocińska – Służba Zdrowia.

MISTRZEM FELIETONU został natomiast red. Marek Stankiewicz – Puls Medycyny.

W tym roku Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało też dziennikarzom niezwykle zasłużonym w walce o zdrowie i świadomość zdrowotną Polek i Polaków Dziennikarskie Ordery, a zdobyli je:

 • red. Małgorzata Kownacka – „Polskie Radio Program I”,
 • red. Maria Zawała – TVS,
 • red. Paweł Walewski – „Polityka”,
 • red. Zbigniew Wojtasiński – PAP Nauka.

Za istotny wkład w szerzenie rzetelnych, sprawdzonych i istotnych informacji z zakresu zdrowia Jury przyznało tytuł Edukatora Zdrowia, a uhonorowani to:

 • red. Małgorzata Wiśniewska – STUDIOMED TV, TVP1 Program 19:30.
 • red. Jolanta Fischer – Polskie Radio PiK,
 • red. Piotr Poraj Poleski, red. Joanna Jędrzejek oraz red. Regina Sawicka – TVP Kobieta, Telewizja Polska SA.

 

W ramach rywalizacji konkursowej w kategoriach specjalnych nagrodzeni zostali:

Miejsce komórek macierzystych z krwi pępowinowej w rozwoju współczesnej medycyny:

 • red. Julita Nobis i red. Robert Łuchniak – PR „Radio dla Ciebie” SA,
 • red. Violetta Długosz-Leończuk – TVP 3 Warszawa,
 • red. Anna Sojka – Polskie Radio Katowice.

Partnerem tej kategorii był Polski Bank Komórek Macierzystych.

Dobrostan psychiczny i przeciwdziałanie próbom samobójczym wśród dzieci i młodzieży  – w czterech podkategoriach:

 • TELEWIZJA: red. Anna Wilczyńska-Ciupa – TVN24,
 • RADIO: red. Jakub Jamrozek – Polskie Radio Czwórka,
 • INTERNET: red. Katarzyna Pinkosz – Wprost.pl,
 • PRASA: red. Iwona Dudzik – Medical Tribune.

Partnerem tej kategorii była firma Adamed Pharma.

Rosnące znaczenie szczepień dla osób dorosłych. Półpasiec i RSV – nowe możliwości profilaktyki  – w czterech podkategoriach:

 • TELEWIZJA: red. Violetta Długosz-Leończuk – TVP 3 Warszawa
 • RADIO: red. Ewa Podolska – TokFM,
 • INTERNET: red. Grażyna Rakowicz – pomorska.pl, oraz red. Ewa Basińska – politykazdrowotna.com,
 • PRASA: red. Jolanta Gromadzka–Anzelewicz – „Dziennik Bałtycki”.

 

W kategorii głównej Laureatami zostali:

RADIO:

 • Tytuł DZIENNIKARZ MEDYCZNY ROKU 2023: red. Renata Reda
  Polskie Radio Białystok.
 • I Nagroda, ex aequo: red. Katarzyna Pelc – Polskie Radio Kraków; red. Wojciech Brakowiecki – Polskie Radio Lublin.
 • II Nagroda, ex aequo: red. Joanna Merecka-Łotysz – Polskie Radio Gdańsk; red. Tatiana Slowi – Polskie Radio Gdańsk.
 • III Nagroda, ex aequo: red. Małgorzata Iwanicka – Polskie Radio Rzeszów;
  red. Magdalena Jasińska – Polskie Radio PiK Rozgłośnia Regionalna; oraz
  red. Marzena Śmierciak – Radio Opole.

PRASA:

 • Tytuł DZIENNIKARZ MEDYCZNY ROKU 2023: red. Dorota Romanowska, „Newsweek”.
 • I Nagroda, ex aequo: red. Bożena Stasiak-Klukowska –„SuperExpress” i „Świat Lekarza”; red. Zuzanna Kuffel –„Wysokie Obcasy” i „Gazeta Wyborcza”;
  red. Olga Tymanowska
  – „Puls Medycyny”.
 • II Nagroda, ex aequo: red. Marzena Brzozowska-Herod – „Smaki i Style Życia”; red. Olga Kamińska – „REWIA”.
 • III Nagroda, ex aequo: red. Agnieszka Fedorczyk – „Medical Tribune”;
  red.
  Katarzyna Matusewicz – „Puls Medycyny”; red. Monika Majewska
  „Puls Farmacji” i „Puls Medycyny”; red. Magdalena Maria Bukowiecka
  „Gazeta Olsztyńska”.

INTERNET:

 • Tytuł DZIENNIKARZ MEDYCZNY ROKU 2023 red. Agnieszka Katrynicz – portal ISBzdrowie.
 • I Nagroda, ex aequo: red. Beata Igielska – Serwis Zdrowie PAP; red. Anna Kaczmarek – naTemat; red. Beata Pieniążek-Osińska – naTemat.
 • II Nagroda, ex aequo: red. Karolina Apiecionek – Radiozet.pl; red. Izabela Rzepecka – Zdrowie.Interia.pl; red. Joanna Rokicka – Medonet/Dziennik;
  red. Patrycja Pupiec – WP abcZdrowie.
 • III Nagroda, ex aequo: red. Agnieszka Mazur-Puchała – Medonet; red. Agata Szczepańska – CowZdrowiu.pl; red. Karolina Rozmus – Wirtualna Polska, abcZdrowie; red. Magdalena Siraga – Poradnik Zdrowie; red. Aleksandra Zalewska-Stankiewicz – wprost.pl i hellozdrowie.pl; red. Katarzyna Prus – Wirtualna Polska, abcZdrowie.
 • IV Nagroda, ex aequo: red. Katarzyna Lisowska – PulsMedycyny.pl;
  red. Monika Mikołajska – Medonet; red. Katarzyna Głuszak – Poradnik Zdrowie; red. Małgorzata Janik – Zdrowie.Interia.pl; red. Karolina Siudeja-Dudek – Zdrowie.Interia.pl.
 • Wyróżnienia: red. Tatiana Naklicka – Medonet; red. Magda Ważna – Medonet; red. Marlena Kostyńska – Medonet; red. Piotr Brzózka ­– medme.pl; red. Alicja van der Coghen i red. Piotr Biernat – SILne Argumenty videocast Śląskiej Izby Lekarskiej; redakcja Pro Medico; red. Katarzyna Grzęda-Łozicka – WP, abcZdrowie.pl; red. Ewa Kurzyńska – Cowzdrowiu.pl; red. Karolina Gomoła – Medonet; red. Karolina Świdrak – Medonet; red. Mateusz Kasiak – Eska.pl;
  red. Piotr Kallalas – Trojmiasto.pl; red. Paulina Wójtowicz – Medonet; red. Anna Klimczyk – WP.

TELEWIZJA:

 • Tytuł DZIENNIKARZ MEDYCZNY ROKU 2023 ex aequo: red. Anna Wilczyńska-Ciupa – TVN24; red. Anna Włodkowska-Kaszuba – TVP Gdańsk, Panorama.
 • I Nagroda ex aequo: red. Katarzyna Poluchowicz, TVP3 Olsztyn; red. Izabela Kozdraś – TVP3 Szczecin.
 • II Nagroda ex aequo: red. Krystyna Rymaszewska – TVP3 Bydgoszcz;
  red. Beata Wolańska – TVP3 Rzeszów; red. Maria Kaczorowska – TVP Poznań; red. Aleksandra Ciekot – TVP Nauka; red. Adam Giza – TVP.
 • III Nagrodaex aequo: red. Anna Kurzępa – TVP3 Lublin; red. Tomasz Boruszczak – Telewizji Toya, Łódź.
 • Wyróżnienia: red. Karolina Ratajczak, red. Monika Kamińska oraz red. Kinga Wasilewska – TVP3 Bydgoszcz.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone prace, Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w przyszłorocznej rywalizacji!

Wszystkie zdjęcia poniżej są autorstwa Marcina Kmiecińskigo, PAP

 

Laureaci - RADIO

  

Laureaci - PRASA

 

Laureaci - INTERNET

 

Laureaci - TELEWIZJA

 

Tytuły honorowe (część wyróżnionych) 

Zapraszamy na Konferencję Noworoczną 2024!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na

Konferencję Noworoczną,

która odbędzie się

26 stycznia 2024, w piątek, o godz. 18.00

w Hotelu Airport Okęcie

w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24

 

Podczas Konferencji wysłuchamy dwóch interesujących wykładów:

 • dr Jarosław Frąckowiak, prezes Zarządu PEX Sp. z o.o., opowie o Rynku farmaceutycznym na rollercoasterze: co się wydarzyło w 2023 i co czeka nas w 2024?
 • dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz FEBU, kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, kierownik Katedry Urologii CM UKSW w Warszawie, wyjaśni Czy w najbliższej przyszłości roboty zastąpią chirurga przy stole operacyjnym

W trakcie uroczystości nastąpi też rozstrzygnięcie Konkursu

„Dziennikarz Medyczny Roku 2023”

w kategoriach: prasa, radio, telewizja oraz internet.

Będą Państwo także mogli złożyć gratulacje Laureatom nagród specjalnych i tytułów honorowych.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres; 


Konkurs Dziennikarz Medyczny Roku 2023

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia informuje, że można już nadsyłać zgłoszenia do

Konkursu o Tytuł

Dziennikarza Medycznego Roku 2023

Zapraszamy do udziału w tej szlachetnej rywalizacji przedstawicieli redakcji prasowych i internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych. W załączeniu przesyłamy listę tematów konkursowych. Na zwycięzców czekają nagrody.

Uroczyste ogłoszenie Laureatów będzie miało miejsce w drugiej połowie stycznia 2024 r. podczas Konferencji Noworocznej dla Laureatów Konkursu oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia (lub ewentualnie online).

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami uczestnictwa oraz Regulaminem Konkursu, ponieważ zgłoszenia niepoprawne lub niekompletne mogą nie zostać przyjęte.  

Zgłoszone prace muszą być opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i dostarczone do Organizatora Konkursu w terminie do 8 stycznia 2024 r. włącznie, w liczbie minimum:

 • 3 publikacje w drukowanej prasie codziennej (krajowej lub lokalnej),
 • 3 publikacje w tygodnikach,
 • 2 publikacje w miesięcznikach,
 • 3 audycje radiowe lub 4 felietony stanowiące część większej audycji,
 • 2 samodzielne programy telewizyjne lub 3 felietony w magazynach albo programach informacyjnych,
 • 5 publikacji internetowych. 

Maksymalna liczba publikacji zgłoszonych do kategorii głównej Konkursu wynosi:

 • 8 publikacji w prasie codziennej drukowanej (krajowej lub lokalnej),
 • 6 publikacji w tygodnikach,
 • 4 publikacji w miesięcznikach.
 • 6 audycji radiowych lub 8 felietonów radiowych stanowiących część większej audycji,
 • 4 samodzielne programy telewizyjne lub 6 felietonów w magazynach albo programach informacyjnych,
 • 8 publikacji internetowych.

Dodatkowo, maksymalna liczba publikacji, które można zgłosić do każdej z kategorii specjalnych wynosi 3 publikacje.

Za rok 2023 przyznane zostaną nagrody w kategoriach specjalnych:

 1. Dobrostan psychiczny i przeciwdziałanie próbom samobójczym wśród dzieci i młodzieży
  W tej kategorii zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prac na tytułowy temat, po jednym autorze w podkategoriach: prasa, radio, telewizja oraz internet. Partnerem tej kategorii i fundatorem nagród jest firma Adamed Pharma S.A.
 2. Miejsce komórek macierzystych z krwi pępowinowej w rozwoju współczesnej medycyny
  W tej kategorii zostanie wyłonionych łącznie dwoje autorów najlepszych publikacji spośród konkursowych podkategorii, tj. prasy, radia, telewizji lub internetu. Partnerem tej kategorii i fundatorem nagród jest Polski Bank Komórek Macierzystych.

 3. Kategoria specjalna Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia:
  Rosnące znaczenie szczepień dla osób dorosłych. Półpasiec i RSV – nowe możliwości profilaktyki  
  W kategorii specjalnej Stowarzyszenia wyłonieni zostaną autorzy najlepszych publikacji spośród konkursowych podkategorii, tj. prasy, radia, telewizji lub internetu, po jednym autorze w każdej  podkategorii.

Pliki do pobrania:

Na życzenie prześlemy także formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej - prosimy w tym celu o kontakt na adres .  

Ze szczepień się nie wyrasta! - ZAPROSZENIE na przedświąteczne śniadanie prasowe

ZAPRASZAMY

na czwarte dziennikarskie śniadanie prasowe w ramach cyklu pt.

Ze szczepień się nie wyrasta!

Immunoniekompetentni – szczepienia dla osób
z obniżoną odpornością

5 grudnia, wtorek, godz. 10.00–12.00

 Hotel Bellotto

ul. Senatorska 13/15, Warszawa

Wtorkowe spotkanie z autorytetami polskiej medycyny poświęcone będzie kwestii szczepień osób z obniżoną odpornością. Eksperci wskażą grupy pacjentów, którzy szczególnie wymagają ochrony przed chorobami zakaźnymi, omówią sposób, w jaki infekcje zaburzają proces leczenia m.in. chorób hematologicznych i onkologicznych. Mowa będzie także o tym,jak przebycie półpaśca czy RSV może zaostrzyć schorzenia układu oddechowego czy destabilizować proces powrotu do zdrowia pacjentów po transplantacjach.

Eksperci i zaproszeni przedstawiciele organizacji pacjentów mówić będą także o najczęstszych barierach w dostępie do immunizacji i potrzebie edukacji odnośnie konieczności szczepień osób dorosłych z obniżoną odpornością, również wśród przedstawicieli zawodów medycznych.

W czasie spotkania problematykę szczepień dla wybranych grup pacjentów omówią znakomici eksperci:

Prelegenci:

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
  Kierownik Katedry Profilaktyki Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii;
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
  Kierownik Kliniki Hematologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA;
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB w Warszawie; Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP;
 • mgr Justyna Pronobis-Szczylik
  psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, 
  superwizor psychoonkologii.

Liczymy, że przekazane przez specjalistów informacje będą pomocne przy opracowywaniu Państwa materiałów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na adres:   do piątku 1 grudnia 2023.

Akredytacja 5 grudnia od godz. 9.40. 

ZAPROSZENIE - Konferencja prasowa nt. leczenia hemofilii

Bezpieczeństwo leczenia chorych na hemofilię w Polsce opiera się na stałym dostępie do czynników krzepnięcia, w adekwatnych ilościach, w każdej placówce służby zdrowia, 365 dni w roku i o każdej porze dnia i nocy. Umożliwia to leczenie nagłych i samoistnych krwawień o trudnym do przewidzenia przebiegu. Realizację tak skomplikowanego zadania zapewnia w Polsce Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy, który właśnie został przyjęty na kolejne cztery lata: do roku 2028.

O tym, jak trudną chorobą jest hemofilia, dlaczego tak niezwykle potrzebny jest Narodowy Program jej leczenia oraz jak wygląda codzienna praktyka opieki nad chorymi, mówić będą zaproszeni specjaliści. Przedstawią także najważniejsze elementy Programu, zwracając szczególną uwagę na konieczność rozbudowy ośrodków leczenia, objęcia dostawami domowymi ciężko dotkniętych pacjentów oraz wdrożenia systemu e-Hemofilia.

 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię 

ZAPRASZAMY na konferencję prasową pt.:

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię gwarancją dostępu do leczenia

17 listopada 2023, piątek, godz. 14.00
PAP - ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ 

 

Dlaczego Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne 2024-28 jest ważny dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia?

W debacie udział wezmą m.in.:

 • Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Grupy do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej dla województwa mazowieckiego
 • Dr n. med. Magdalena Górska-KosickaInstytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi
 • Dr n. med. Andrzej Misiak, specjalista-chirurg Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię

Podczas konferencji nastąpi także wręczenie honorowych podziękowań ekspertom wyjątkowo oddanym leczeniu chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Program wydarzenia

ZAPROSZENIE - Komórki macierzyste – medycyna przyszłości

Zapraszamy

na XXIII edycję warsztatów naukowo-edukacyjnych z cyklu

Quo Vadis Medicinae?

Komórki macierzyste – medycyna przyszłości

Światowy Dzień Krwi Pępowinowej

 14 listopada 2023, wtorek, godz. 11.00, 
tryb hybrydowy

Polski Bank Komórek Macierzystych,
Warszawa, ul. Działkowa 85.

REJESTRACJA udziały online TUTAJ

Potwierdzenie obecności stacjonarnej: 

 

Od 1988 r. krew pępowinowa jest standardowo wykorzystywanym źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu chorób krwi, m.in: białaczki i chłoniaków, aplazji szpiku czy niedoboru odporności. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest procedurą ratującą życie w przypadku 80 chorób onkologicznych i hematologicznych. Prowadzi się także badania nad ich zastosowaniem w terapii mózgowego porażenia dziecięcego. Z okazji Światowego Dnia Krwi Pępowinowej (15 listopada) nie tylko o perspektywicznym zastosowaniu komórek macierzystych, ale również aktualnym znaczeniu w medycynie mówić będą zaproszeni specjaliści. Podczas naszych warsztató wypowie się również obecny pierwszy pacjent na świecie, który żyje dzięki przeszczepieniu krwi pępowinowej wykonanemu 35 lat temu. Będzie także możliwość zwiedzenia jednego z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów, które specjalizuje się w przygotowywaniu preparatów z krwi pępowinowej, krwi łożyskowej i sznura pępowiny oraz wydaje komórki macierzyste do przeszczepień.

PRELEGENCI:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • prof. dr hab. n. biol. Magdalena Kucia, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • pan Matthew Farrow, pierwszy pacjent, który żyje dzięki przeszczepieniu krwi pępowinowej,
 • lek. med. Tomasz Baran, Wieceprezes PBKM.

Program wydarzenia

Ze szczepień się nie wyrasta! - ZAPROSZENIE na czwarte śniadanie prasowe

ZAPRASZAMY

na czwarte dziennikarskie śniadanie prasowe w ramach cyklu pt.

Ze szczepień się nie wyrasta!

Od wysypki po życie w przewlekłym bólu –
poznaj groźne powikłania półpaśca

25 listopada, środa, godz. 10.00–12.00

Restauracja DOCK19, Warszawa

Elektrownia Powiśle, Wybrzeże Kościuszkowskie 43C

 

Wirus ospy pozostaje w organizmie każdego, kto ją przechorował, i może ponownie zaatakować w postaci półpaśca. To zdradliwa choroba, która grozi poważnymi powikłaniami. Jedną z przykrych dolegliwości jest neuralgia półpaścowa, powodująca długotrwały ból, utrzymujący się miesiącami, a nawet latami. Ból ten może być skrajnie wyniszczający, często wymaga podawania silnych leków przeciwbólowych, również opioidów i antydepresantów. Na nieprzewidywalny przebieg choroby  i jej powikłania szczególnie narażone są osoby po 50. roku życia oraz ludzie młodsi z osłabioną odpornością.

O różnych postaciach półpaśca i ciężkich powikłaniach, ze szczególnym uwzględnieniem neuralgii półpaścowej, mówić będą eksperci na kolejnym śniadaniu prasowym z naszego cyklu. Dowiemy się także, jak dbać o nasze zdrowie dzięki osiągnięciom nowoczesnej profilaktyki.

Prelegenci:

 • prof. dr hab. n. med. Irena Walecka, MBA, Klinika Dermatologii CMKP w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie;
 • dr hab. n. med. prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP; Poradnia Leczenia Bólu KAiIT CMKP, SPSK  im. Witolda  Orłowskiego w Warszawie;
 • dr n. med. Mariola Kosowicz, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie;
 • dr Łukasz Durajski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii.

Liczymy, że przekazane informacje pomogą w przygotowaniu interesujących i ważnych dla zdrowia Polek i Polaków materiałów prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na adres:  do poniedziałku 13 listopada 2023.

Akredytacja 15 listopada od godz. 9.40. ZAPRASZAMY!

Materiał partnera

Ze szczepień się nie wyrasta! - ZAPROSZENIE na trzecie śniadanie prasowe

ZAPRASZAMY

na trzecie dziennikarskie śniadanie prasowe które odbędzie się w ramach cyklu pt.

Ze szczepień się nie wyrasta!

Pokolenie Silver w centrum uwagi! 
Zakażenia RSV – mało znany problem zdrowotny seniorów

20 października, godz. 10.00–12.00

Restauracja PAŃSKA 85, Warszawa

 

Trzecie śniadanie dziennikarskie to kolejna odsłona rozmów związanych z zagrożeniami dla zdrowia osób w wieku dojrzałym. Dowiemy się czy polscy seniorzy zachowują zdrowie na długie lata i jak wygląda ich życie w związku ze zmieniającymi się trendami demograficznymi i epidemiologicznymi. Zaprezentowane zostaną dane dotyczące aktualnej kondycji zdrowotnej pokolenia Silver. Eksperci przedstawią dynamikę wzrostu zachorowalności na choroby zakaźne grożące poważnymi powikłaniami. Będzie też mowa o RSV – czym jest i dlaczego może stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia seniorów.  

Tematykę związaną z zachowaniem zdrowia w wieku starszym omówią znakomici eksperci:

 • dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP PZH-PIB, Konsultant krajowa w dziedzinie epidemiologii
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii
 • dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Ewa Kuklińska, aktorka, piosenkarka, tancerka, choreograf

Mamy nadzieję, że piątkowa dyskusja okaże się inspirująca i pomoże w tworzeniu publikacji na temat, który jest (lub będzie) aktualny dla nas wszystkich.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na adres:   do czwartku 19 października 2023.

Akredytacja 20 października od godz. 9.40.

Ze szczepień się nie wyrasta! - ZAPROSZENIE na drugie śniadanie prasowe

ZAPRASZAMY

na drugie dziennikarskie śniadanie prasowe które odbędzie się w ramach cyklu pt.

Ze szczepień się nie wyrasta!

11 października, godz. 10.00

Restauracja KLONN 

ul. Jazdów 1b, Warszawa

 

Rozmawiać z Państwem podczas tego unikatowego edukacyjnego spotkania będą nasi eksperci:

 • prof. dr hab. n. medAneta Nitsch-Osuch, Konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii na Mazowszu,
 • dr hab. n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska, 
  Konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych
 • dr hab. n. med. Ernest Kuchar,
  Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego,
 • pani Katarzyna Lisowska,
  Stowarzyszenie Hematoonkologiczni, Fundacja Per Humanus.     

Spotkamy się, by zatroszczyć się o zdrowie osób dorosłych: dowiedzieć się, jak zmienia się odporność organizmu w czasie naszego życia i które choroby zakaźne są szczególnie groźne w wieku dojrzałym. W tym kontekście i na bazie aktualnej wiedzy naukowej eksperci omówią ochronny mechanizm szczepień. Zaprezentujemy także sondę ukazującą poziom świadomości przeciętnych mieszkańców Warszawy w zakresie tej uznanej metody profilaktyki chorób zakaźnych.

Podczas naszego spotkania dowiedzą się Państwo także o tym, komu grozi półpasiec, co to za choroba i jak niespodziewany może być jej przebieg.

Mamy nadzieję, że zarówno uzyskane informacje, jak i wyniki sondy pomogą w tworzeniu Państwa materiałów dziennikarskich.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będziemy wdzięczne za pilne potwierdzenie obecności na adres: , najpóźniej do wtorku 10 października 2023.

Akredytacja 11 października od godz. 9.40.

PODSUMOWANIE XXII Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”

22-23 września 2023 roku odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”. Uczestnikami tego corocznego edukacyjnego spotkania byli dziennikarze zajmujący się szeroko pojętymi problemami zdrowia - przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych, internetowych i telewizyjnych. Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym, umożliwiając uczestnictwo osobiste lub online. Tematem przewodni brzmiał w tym roku: Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia.

Inicjator przedsięwzięcia, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, po raz czwarty organizował Konferencję we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, który udzielił wsparcia merytorycznego i objął wydarzenie patronatem. W tym roku patronatów honorowych Konferencji „Polka w Europie” udzielili takżeRzecznik Praw Pacjenta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Polska Federacja  Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Patronat medialny sprawowały: Serwis Zdrowie PAP, PAP Media Room, telewizja StudioMED i Radio Płock FM.

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji 22 września w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie wystąpienie inauguracyjne wygłosił prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestników powitała także prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień:

 • prof. dra hab. n. med. Ryszarda Gellerta, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • dra hab. n. med. Mariusza Wyleżoła z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM, Kierownika Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie,
 • prof. dra hab. n. med. Jana Lubińskiego, Kierownika Zakładu Genetyki i Patomorfologii w Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM w Szczecinie,
 • prof. dr hab. n. med. Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,
 • mec. Jana Pachockiego, radcy prawnego,
 • prof. dra hab. n. med. Adama Wichniaka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • dra hab. n. med. Tomasza K. Wojdacza, prof. PUM, Kierownika Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznego PUM w Szczecinie,
 • pana Michala Madeyskiego, Pełnomocnika Dyrektora WIM-PIB ds. planowania użycia, programowania rozwoju i szkolenia wojskowego komponentu medycznego,
 • pana Andrzeja Czesławskiego, Dyrektora Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPLWMiPB,
 • mec. Rafała Janiszewskiego z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski,
 • oraz dra n. med. Bartosza Kudlińskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Po prelekcacjach odbyła się debata pt. „Czy realna jest poprawa organizacji systemu ochrony zdrowia na cito?” poprowadzona przez red. Agatę Szczepańską z portalu Cowzdrowiu.pl. W debacie wzięli udział wybitni eksperci, przedstawiciele organizacji pacjenckich i gospodarczych oraz świata medycyny:

 • pani Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”,
 • dr n. med. Iwona Mazur, prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ,
 • dr n. med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek,
 • pani Dorota Korycińska, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej,
 • dr n. med. Bożena Janicka, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, 
 • pan Krzysztof Suszek, Prezes Fundacji Misja Medyczna,
 • dr n. med. Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
 • dr n. med. Tomasz Sławatyniec, członek Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W sobotę sesję wykładową rozpoczęła rozmowa dr Anny Zimny-Zając, Redaktor Naczelnej Medonet, z prof. dr hab. n. med. Piotrem Jankowskim, Członkiem Rady Naukowej Narodowego Testu Zdrowia Polaków, Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładów:

 • prof. dra hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych,
 • dr n. med. Anny Filipek-Gliszczyńską, z Kliniki Neurologii oraz Poradni Alzheimerowskiej, PIM MSWiA w Warszawie,
 • dra n. med. Piotra Dąbrowieckiego, Przewodniczącego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB,
 • dr n. med. Joanny Kubickiej, z Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. medAnety Nitsch-Osuch, Kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii na Mazowszu,
 • prof. dra hab. n. med. Tomasza Paszkowskiego, Kierownika III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • prof. dra hab. n. med. Michała Grąta, Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM,
 • prof. dra hab. n. med. dra h. c. multi. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii, Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kierownika Światowego Centrum Słuchu.

Drugiego dnia konferencji odbyła się też specjalna sesja stomatologiczna, w której udział wzięli:

 • dr n. med. Maciej Nowak, Konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii, Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego,
 • dr n. med. Beata Golan, Koordynator projektów edukacyjnych dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych, Kierownik ds. Naukowych P&G Polska,
 • prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth, Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym, Katedra i Zakład Periodontologii, UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Prorektor ds. Strategii Rozwoju, UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W trakcie sesji wykładowych poruszono m.in. następujące tematy: monitoring niepożądanych działań leków i skutków bezsenności, kwestie związane z zachowaniem sprawności umysłowej u seniorów i profilaktyka choroby Alzheimera, znaczący postęp w terapii AIDS oraz profilaktyka szczepienna na przykładzie RSV. Można było też usłyszeć, jak wyglądało ostatnie 30 lat walki o słuch i jakie są jej rezultaty, a także jak dbać o nerki i czy można zapobiec mocznicy.

Zaprezentowano najbardziej aktualne kwestie związane m.in. z  epigenetyką, medycyną pola walki oraz sztuczną inteligencją w medycynie stanów krytycznych. Podjęto bardzo ważny, a rzadko poruszany wątek konieczności dbałości o zęby. Prelegenci omówili choroby jamy ustnej, nowoczesną diagnostykę oraz rolę stomatologów w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych. Zwrócili też uwagę na wzrost fali zachorowań na cukrzycę, choroby serca czy otyłość, ale też na nowe wytyczne odnośnie do terapii astmy. Nie zabrakło informacji o aktualnych ustaleniach co do roli badań profilaktycznych i terapii w ginekologii, szczególnie w przypadku mięśniaków macicy. Słuchacze dowiedzieli się o sukcesach w transplantologii na przykładzie przeszczepów wątroby oraz o nowatorskim zastosowaniu krwi pępowinowej w terapii porażenia mózgowego u dzieci. Uzupełnieniem obrad były wystąpienia poświęcone zdrowiu publicznemu, dotyczące m.in. zagrożenia chorobami zakaźnymi, sytuacji dzieci w systemie opieki zdrowotnej i omawiające stan zdrowia Polek i Polaków po pandemii.

Tak jak w poprzednich latach dziennikarze, autorzy publikacji związanych z  tematyką  Konferencji, będą mogli wziąć udział w dorocznym Konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku 2023, który rozstrzygnięty zostanie w styczniu 2024 roku. 

Nagrania z obu dni konferencji można obejrzeć w serwisie PAP MediaRoom i na Twitterze

Dziękujemy wszystkim ekspertom i uczestnikom!

Ze szczepień się nie wyrasta! - ZAPROSZENIE na śniadanie prasowe

ZAPRASZAMY

na pierwsze dziennikarskie śniadanie prasowe, w stylu japońskim, które odbędzie się w ramach startującego cyklu pt.

Ze szczepień się nie wyrasta!

27 września o godz. 10.00

Restauracja NOBU 

ul. Wilcza 73, Warszawa

Naszymi Ekspertami  i Państwa Rozmówcami podczas tego unikatowego spotkania będą:

 • prof. dr hab. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH-PIB
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski ekspert NRL do spraw Zagrożeń Epidemicznych, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
 • Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji My Pacjenci

Rozmowy na ważne tematy prowadzić będziemy przy herbacie jaśminowej i specjałach kuchni japońskiej. Każde interesujące pytanie uzyska równie interesującą, rzetelną, popartą wiedzą naukową, odpowiedź.

W obliczu zagrożeń epidemicznych, a także starzejącego się społeczeństwa, zapobieganie chorobom zakaźnymi oraz ich ciężkim powikłaniom wymaga analizy sytuacji, opracowania precyzyjnej strategii i coraz większego zaangażowania, zarówno ze strony systemu ochrony zdrowia, jak i społeczeństwa.  

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie raport pt. „Szczepienia dla dorosłych: potrzeby i możliwości”. Mamy nadzieję, że stanie się on dla Państwa źródłem najbardziej aktualnej wiedzy oraz inspiracją dla publikacji prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będziemy prosimy jak potwierdzić obecność mailowo, na adres: , najpóźniej do wtorku 26 września 2023 do godz. 12.00.

Akredytacja 27 września od godz. 9.40.

XXII Polka w Europie - ZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

XXII Ogólnopolską Konferencję 
„Polka w Europie”

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie.
Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia

22 WRZEŚNIA 2023, piątek,  godz. 9.30

23 WRZEŚNIA 2023, sobota, godz. 9.30

Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

REJESTRACJA UDZIAŁU ONLINE

Potwierdzenie obecności stacjonarnej: 

Podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” dowiemy się, czym dzisiaj może szczycić się polska medycyna i czy istnieją szanse, żeby nasz kraj dogonił w tej dziedzinie Zachód dzięki nowym, efektywniejszym rozwiązaniom.

Eksperci omówią m.in. stan polskiej transplantologii, wagę profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym neurodegeneracyjnych, wyjaśnią znaczenie własnej krwi pępowinowej w terapii dziecięcego porażenia mózgowego. Prelegenci poruszą również tematykę związaną ze słuchem w kontekście rozwoju cywilizacji, a w związku z toczącą się tuż za naszymi granicami wojną przedstawią rolę wojskowej służby zdrowia w systemie bezpieczeństwa medycznego państwa. Wśród tematycznych nowości znajdą się ponadto zagadnienia z zakresu epigenetyki oraz możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie stanów krytycznychW planach jest także wielotematyczna sesja stomatologiczna.

Głos zabiorą wybitni eksperci:

 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prorektor ds. Strategii Rozwoju UM we Wrocławiu, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth, Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej, Kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Michał Grąt, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, WUM
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, Członek Rady Naukowej Narodowego Testu Zdrowia Polaków, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, Katedra i Zakład Periodontologii, UM im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, Kierownik Zakładu Genetyki i PatomorfologiiCentrum Nowych Technologii Medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. n. medAneta Nitsch-Osuch, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, Konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski, Kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii, UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi. Henryk Skarżyński, Konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, Dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Dyrektor
 • Światowego Centrum Słuchu
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych
 • prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak, III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • dr hab. n. med. Tomasz K. Wojdaczprof. PUM, Kierownik Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, WUM, Kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie  
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChPKlinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIM
 • dr n. med. Anna Filipek-Gliszczyńska, Klinika Neurologii, Poradnia Alzheimerowska, PIM MSWiA w Warszawie
 • dr n. med. Beata Golan, Koordynator projektów edukacyjnych dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych, Kierownik ds. Naukowych P&G Polska
 • dr n. med. Joanna Kubicka, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 • dr n. med. Bartosz Kudliński, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr n. med. Maciej Nowak, Konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologiiSekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
 • dr Anna Zimny-Zając, Redaktorka Naczelna Medonet
 • pan Andrzej Czesławski, Dyrektor Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, URPLWMiPB
 • pan Jakub Gołąb, Rzecznik Prasowy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • pan Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
 • pan Michał Madeyski, pełnomocnik Dyrektora WIM-PIB ds. planowania użycia, programowania rozwoju i szkolenia wojskowego komponentu medycznego
 • pan Jan Pachocki, radca prawny

W piątek 23 wrześńia, w ramach Konferencji odbędzie się ponadto debata pt. Czy realna jest poprawa organizacji systemu ochrony zdrowia na cito?, w której udział wezmą: 

 • dr n. medIwona Mazur, prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
 • dr n. med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, Sędzia dwóch kadencji  w Sądzie Lekarskim OIL w Warszawie
 • dr n. med. Jerzy FriedigerDyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie 
 • dr Bożena Janicka, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia 
 • dr Tomasz Sławatyniec, Członek Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • pani Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej 
 • pani Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
 • pan Krzysztof Suszek, prezes Fundacji Misja Medyczna 

Program wydarzenia DO POBRANIA TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Podsumowanie VI debaty z cyklu Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!

Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych

29 sierpnia 2023 odbyła się, w trybie hybrydowym, szósta debata z cyklu Quo Vadis Salus Feminae?  „Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!” zatytułowana „Edukacja i profilaktyka – kluczem do zdrowia”. Wystąpienia poświętone były aktualnej zapadalności na nowotwory ginekologiczne w Polsce oraz dostępnym możliwościom ich leczenia.

Na wydarzenie złożyły się wykłady pt. 

 • Stan obecny i wyzwania dla ginekologii onkologicznej w najbliższym pięcioleciu - prof. dr hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej
 • Rak endometrium jest uleczalny. Jak odwrócić negatywne trendy” - prof. dr hab. n. med. Pawła Blecharza, Kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego – Oddziału w Krakowie.

Eksperci podkreślali dążenie do udoskonalenia systemu i objęcia pacjentek kompleksową opieką, by poprawić wyniki procesu terapeutycznego. Zaznaczyli też konieczność rozwijania umiejętności i kompetencji ginekologów-onkologów, jak również starania o rozszerzanie programów lekowych w tym obszarze medycyny.

Omówiono Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej z lutego 2023 ws. diagnostyki i leczenia raka endometrium, w tym przeprowadzanie badań molekularnych.

Z uwagi na rosnącą zachorowalność na raka endometrium lekarze z satysfakcją odnotowali powiększenie arsenału nowoczesnych leków o dostarlimab – preparat immunologiczny, który od 1 września znajduje się w programie lekowym dla kobiet z zaawansowanym, nawrotowym rakiem endometrium. Wyjaśniono znaczenie leczenia spersonalizowanego m.in. ze względu na możliwą agresywność niektórych podtypów raka endometrium, co mogą wykazać badania genetyczne.

Po sesji wykładowej odbyła się debata pt. Zmiany w dostępie do świadczeń w ginekologii onkologicznej. Jak ograniczyć liczbę zachorowań i zgonów kobiet w Polsce?, w której udział wzięli: 

 • prof. dr  hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej
 • dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM, Lekarz Kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny WUM im. księżnej Anny Mazowieckiej, w Warszawie   
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Anna Kupiecka, Prezes Fundacji OnkoCafe-Razem lepiej

Eksperci analizowali przyczyny wzrostu zachorowań na raka trzonu macicy i omawiali objawy, które powinny skłonić kobiety do pilnej konsultacji z ginekologiem. Poruszono też temat nowego programu lekowego, w ramach którego Polki mają obecnie dostęp do dostarlimabu.

Specjaliścii skupili się także na szczegółach związanych z organizacją pracy placówek, do których trafiają kobiety z nowotworami ginekologicznymi - aktualnie nie zawsze są to ośrodki z doświadczaniem w prowadzeniu tak specjalistycznego leczenia. Przedstawicielki organizacji pacjentów stwierdziły, że już czas by to system gwarantował chorym optymalne leczenie, bez konieczności walki o leki i miejsce w specjalistycznym ośrodku.

Nawiązując do Miesiąca Świadomości Nowotworów Ginekologicznych dyskutanci kładli nacisk rolę mediów w edukacji i propagowaniu profilaktyki zdrowotnej. Mówiono o szczepieniach przeciw HPV, którymi w Polsce od 1 czerwca objęte są bezpłatnie nastolatki w wieku 12 i 13 lat. Dzięki takim szczepionkom, realizowanym od 15 lat, Australia wyeliminowała niemal całkowicie raka szyjki macicy z listy chorób nowotworowych.

Nagrania wykładów oraz debaty są dostępne w serwisie PAP Mediaroom oraz na Twitterze.

 

Zaproszenie: Zdrowie polskich kobiet - VI edycja

Zapraszamy na VI debatę z cyklu
Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!

Edukacja i profilaktyka – kluczem do zdrowia

29 sierpnia 2023, wtorek, godz. 14.00
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

REJESTRACJA UDZIAŁU ONLINE TUTAJ

Potwierdzenie obecności stacjonarnej: 

Wrzesień, czyli Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych, rozpoczyna się od dobrej wiadomości: na listy refundacyjne nareszcie wchodzi lek stosowany w immunoterapii zaawansowanego raka endometrium, w wielu przypadkach ratujący życie. To ogromne wzmocnienie potencjału leczenia nowotworów ginekologicznych. Nie należy jednak zapominać, jak ważne jest wczesne rozpoznanie choroby i szybka reakcja na, czasami niejednoznaczne, jej objawy.

Zapraszamy na wykłady oraz debatę, w trakcie których wybitni ginekolodzy-onkolodzy oraz przedstawiciele organizacji pacjentów mówić będą o konieczności podnoszenia wiedzy na temat zagrożeń, jakie dla zdrowia kobiet stanowią rak trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy, mowa będzie także o znaczeniu badań molekularnych i wdrażania rekomendacji dotyczących terapii nowotworów ginekologicznych oraz oczekiwanych zmian systemowych. 

W debacie Zmiany w dostępie do świadczeń w ginekologii onkologicznej. Jak ograniczyć liczbę zachorowań i zgonów kobiet w Polsce? wezmą udział: 

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUMLekarz Kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii  Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK2 PUM w Szczecinie
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Klinika Ginekologii  i Położnictwa, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny WUM im. księżnej Anny Mazowieckiej, Warszawa   
 • pani Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Moderator: red. Katarzyna Pinkosz, dziennikarka medyczna

Pełen program wydarzenia TUTAJ

 

 

Podsumowanie warsztatów - ASTMA po pandemii Covid-19 – nowe wyzwania!

W związku ze Światowym Dniem Astmy obchodzonym 2 maja Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zainicjowało XXXII edycję warsztatów z cyklu Quo vadis medicina?  pt. ASTMA po pandemii Covid-19 – nowe wyzwania! 30 lat wdrażania nowoczesnych rekomendacji leczenia astmy.

Warsztaty zorganizowane zostały 26 kwietnia 2023 w trybie hybrydowym przez Agencję Deva, pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

Warsztaty miały za cel poprawić świadomość na temat astmy oraz przekazać wiedzę o dostępności nowoczesnych metod leczenia dla polskich pacjentów. W trakcie wydarzenia podkreślono konieczność podniesienia jakości opieki nad pacjentami z astmą i astmą ciężką, a także znaczenie nowoczesnych rekomendacji dla efektywności leczenia. Zaproszeni specjaliści zwracali uwagę na potrzebę kontroli choroby i dobierania odpowiedniego leczenie w zależności od stopnia rozwoju astmy i natężenia objawów, podkreślając niebezpieczeństwa wynikające z  nadużywania leków doraźnych.

Przedstawione zostały również doniesienia o leczeniu chorób rzadkich o podłożu eozynofilowym lub wynikających z zapalenia typu 2, które przez kilkadziesiąt lat standardowo leczono sterydami systemowymi. Eksperci omówili skutki, jakie powoduje długotrwałe przyjmowanie sterydów doustnych oraz poinformowali o nowych możliwościach pomocy pacjentom z takimi schorzeniami poprzez zastosowanie leków biologicznych.

W trakcie warsztatów uwadze słuchaczy polecono także opracowane ostatnio raporty:

Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta autorstwa dr n. hum. Dominiki Łęckiej, pod opieką merytoryczną dra n. med. Piotra Dąbrowieckiego oraz Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę, opracowany przez dr n. med. dr n. hum. Magdalenę Farnik.

 W sesji wykładowej udział wzięli:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB, Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii. Tytuł wykładu: Astma – wyzwania dla polskiego systemu ochrony zdrowia w 2023 roku
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, P rezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa. Tytuł wykładu: Prawidłowa kontrola choroby – cel Światowego Dnia Astmy 2023
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych. Tytuł wykładu: Ciężkie zespoły chorobowe przebiegające z eozynofilią – wczesna diagnoza i leczenie kluczowe dla przeżycia chorego
 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Kierownik Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Tytuł wykładu: Poprawa opieki medycznej nad pacjentem z astmą, alergią i anafilaksją
 • dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB. Tytuł wykładu: Leczenie astmy ciężkiej sukcesem współczesnej medycyny
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Tytuł wykładu: Astma – pacjent – lekarz – środowisko
 • Hubert Godziątkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Tytuł wystąpienia:  Problemy pacjentów z chorobami atopowymi

Nagrania wszystkich wykładów warsztatów dostępne na stronie PAP Mediaroom.

Patroni warsztatów

Partnerzy warsztatów

Zaproszenie na warsztaty Astma po pandemii Covid-19 – nowe wyzwania!

W Polsce na astmę cierpi ponad 4 mln osób, ale tylko 2,2 mln spośród nich ma postawioną diagnozę i korzysta z aktywnego leczenia. Astma to choroba przewlekła, której rozwój zależy od czynników środowiskowych oraz predyspozycji genetycznych, a najgroźniejszą dla zdrowia i życia jest jej ciężka postać. Ze względu na wysoką liczbę pacjentów astma uznana jest w Polsce za chorobę społeczną.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Astmy i obchodzonym w tym roku 30-leciem GINA wybitni eksperci mówić będą m.in. o konieczności podniesienia jakości opieki nad pacjentami i znaczeniu nowoczesnych rekomendacji dla efektywności leczenia. Zaproszeni specjaliści zwrócą uwagę na niebezpieczne nadużywanie leków, poruszą zagadnienia związane z e-medycyną w diagnostyce i terapii astmy, a także omówią powikłania pocovidowe u pacjentów z astmą ciężką.

ZAPRASZAMY
na warsztaty z cyklu

Quo Vadis Medicinae?

ASTMA po pandemii Covid-19  nowe wyzwania!
30 lat wdrażania nowoczesnych rekomendacji leczenia astmy
 

26 kwietnia 2023, środa, godz. 10.00

Polska Agencja Prasowa, Warszawa, ul. Bracka 6/8

 

TRYB HYBRYDOWY:

Rejstracja udziału online TUTAJ (LINK) 

Potwierdzenie obecności stacjonarnej: 

 

PRELEGENCI:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB, Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii, 
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi; Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi; Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych; Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych,
 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy SK w Warszawie; Przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy,
 • dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB,
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na  Astmę, Alergię i POChP,
 • Hubert Godziątkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

Program warsztatów 

Patroni

Partnerzy

PODSUMOWANIE: Szczepienia 2023 – gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

W związku z Europejskim Tygodniem Szczepień, który w tym roku obchodziliśmy od 23 do 29 kwietnia pod hasłem „Każda dawka się liczy” oraz „Szczepienie o czasie ma znaczenie”, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zainicjowało pierwszą edycję warsztatów z cyklu Vaccinum Pro Publico Bono pt. „Szczepienia 2023 – gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Celem wydarzenia było zdać sprawę niezbędnej roli profilaktyki w walce o zdrowie i życie oraz promować immunizację jako podstawową i bezpieczną metodę zapobiegania wielu groźnym schorzeniom. Szczepienia ratują  ludzi przed śmiercią w wyniku chorób zakaźnych i ich powikłań. Są epokowym osiągnięciem medycyny i elementem jednej z rewolucji w zdrowiu publicznym.

Warsztaty odbyły się 20 kwietnia 2023 w formule hybrydowej. W wydarzeniu pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Prelegenci przedstawili m.in. ogromne zagrożenie, jakie stanowią meningokokoki, mogące wywołać ciężkie zakażenie, które wymaga hospitalizacji, często na oddziale intensywnej terapii. Zwrócili też uwagę na konieczność podniesienia priorytetu szczepień dla osób dorosłych, podkreślili rolę szczepień kobiet w ciąży, a także szczepień  zalecanych dla osób  podróżujących. Mowa była też o możliwości ochrony przed półpaścem dzięki nowej szczepionce, od niedawna dostępnej w polskich aptekach. Wyrażono także nadzieję na wprowadzenie wkrótce szczepień przeciwko RSV.

Uczestnicy wartsztatów mogli też przekonać się o korzyściach ekonomicznych, które przynoszą szczepienia polskiemy, starzejącemu się  społeczeństwu. Szczepionki, zapobiegając chorobom i ich powikłaniom, są jednym z najbardziej efektywnych kosztowo wynalazków w medycynie, bardziej opłacalnym niż leczenie infekcji, a zwłaszcza ich powikłań.

W trakcie warsztatów wykłady wygłosili:

 • Dr farm. Monika Trojan, Dyrektor Departamentu Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, URPLWMiPB Tytuł wykładu: Skuteczność i bezpieczeństwo – dopuszczenie do obrotu szczepionek.
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaekonomicznego – Tytuł wykładu: System szczepień ochronnych w Polsce z uwzględnieniem potrzeb subpopulacji.
 • Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu ds. Epidemiologii. Tytuł wykładu: Szczepienia dla dorosłych – zagrożenia wybranymi chorobami zakaźnymi.
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tytuł wykładu:   Innowacje w szczepieniach dla dorosłych – zapobieganie półpaścowi.
 • Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Tytuł wykładu: Realizacja kalendarza szczepień w Polsce – stare i nowe wyzwania
 • Dr n. med. Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Tytuł wykładu:  Zakażenia meningokokowe – trudne rozpoznanie, poważne konsekwencje.
 • Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Ekspert NRL do spraw Zagrożeń Epidemicznych. Tytuł wykładu:   Szczepienia w walce z epidemiami – teraźniejszość i przyszłość.

Nagrania wszystkich wykładów warsztatów dostępne na stronie PAP Mediaroom.

Patroni warsztatów

Partnerzy warsztatów

Szczepienia 2023 – gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Europejski Tydzień Szczepień obchodzimy co roku, żeby uświadomić, jak niezbędna jest profilaktyka w walce o zdrowie i życie. Pandemia SARS-CoV-2 wygasa, ale koronawirus tworzy wciąż nowe mutacje, stąd dylemat, kto powinien przyjąć 5. dawkę szczepionki. Jednak nie tylko koronawirus jest dzisiaj groźny. Są jeszcze inne choroby zakaźne, m.in. grypa, krztusiec, żółtaczka czy półpasiec, przed którymi mogą i powinni chronić się dorośli.

Dzieci mają swój kalendarz szczepień, a dlaczego seniorzy – nie? Zapobieganie chorobom zakaźnymi oraz ich ciężkim powikłaniom wymaga coraz większego zaangażowania ze strony systemu ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Wybitni eksperci zabiorą głos m.in. na temat bezpieczeństwa szczepień, konieczności podniesienia priorytetu szczepień osób dorosłych, a także najnowszych osiągnięć immunologii.

 

ZAPRASZAMY

na warsztaty w trybie hybrydowym
Vaccinum Pro Publico Bono

Szczepienia 2023 – gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

20 kwietnia 2023, czwartek, godz. 13.30
Polska Agencja Prasowa, Warszawa, ul. Bracka 6/8

REJESTRACJA udziału online TUTAJ (LINK)

Potwierdzenie obecności stacjonarnej: 

 

PRELEGENCI:

 • prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-OsuchKierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM; Konsultant Wojewódzki na Mazowszu ds. Epidemiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego,
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Kierownik Katedry i Chorób Infekcyjnych UM i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
 • dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB,
 • dr n. med. Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • dr farm. Monika Trojan, Dyrektor Departamentu Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, URPLWMiPB,
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski, Ekspert NRL do spraw Zagrożeń Epidemicznych.

PROGRAM WYDARZENIA

Warsztaty zostały objęte patronatem:

 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

 

PARTNERZY

Zaproszenie na Konferencję - Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

Hemofilia jest chorobą przewlekłą, spowodowaną brakiem aktywności lub niedoborem we krwi  jednego z czynników krzepnięcia. Dzięki nowoczesnemu leczeniu, stosowaniu profilaktyki, dobremu dostępowi do czynników krzepnięcia podczas krwawień, chorzy na hemofilię mogą prowadzić prawie normalne życie. Bezpieczeństo polskich pacjentów z hemofilią opiera się na stałym dostępie do czynników krzepnięcia, w adekwatnych ilościach, w każdej placówce służby zdrowia, 365 dni w roku i o każdej porze dnia i nocy. Umożliwia to terapię nagłych i samoistnych krwawień o trudnym do przewidzenia przebiegu. Realizację tak skomplikowanego zadania zapewnia w Polsce Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. Pacjenci niepokoją się jednak, czy – i w jakiej formule – Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Chorych na Hemofilię, 
 w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię zapraszamy na

konferencję prasową pt.:

Hemofilia – stały dostęp do leków w całej Polsce podstawą bezpieczeństwa pacjentów

13 kwietnia 2023, czwartek, godz. 10.00

PAP - ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ

W trakcie wydarzenia głos zabiorą:

 • prof. dr hab. n. med. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Przewodnicząca Grupy do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • pan Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię,
 • pacjenci i rodzice dzieci z hemofilią,
 • przedstawiciele wybranych instytucji.

Program wydarzenia

Bez zaćmy i bez okularów - to możliwe!

Zaburzenia widzenia dotykają miliardów osób na świecie. Czasopismo „The Lancet Global Health” opublikowało dane, z których wynika iż w 2020 r. było aż 43,3 mln osób niewidomych, 295 mln osób miało umiarkowane lub poważne upośledzenie widzenia, natomiast do roku 2050 roku będzie to odpowiednio: 61 mln i 474 mln.

Na szczęście nauka i technologie medyczne rozwijają się w nieprawdopodobnym tempie. Dotyczy to wszystkich specjalizacji, w tym również okulistyki, dzięki czemu mamy coraz to nowe  metody diagnostyki i leczenia chorób oczu oraz korekcji wad wzroku.  

Jaki postęp dokonał się w leczeniu zaćmy,  a przede wszystkim czy, i na ile  możliwa jest całkowita rezygnacja z okularów korygujących istniejącą wcześniej wadę wzroku,  oraz jakie szanse mają osoby z zaćmą decydujące się aktualnie na zabieg dowiedzą się Państwo z materiału prasowego pt.: 

„Bez zaćmy i bez okularów” (PDF)

Tekst jest do wykorzystania w całości lub we fragmentach. Warto informować o dostępnych możliwościach nawet radykalnego ograniczenia potrzeby noszenia okularów po usunięciu zaćmy!

Konferencja Noworoczna 2023 - ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

 W imieniu Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
serdecznie zapraszamy na Konferencję Noworoczną,
która odbędzie się

27 stycznia 2023, w piątek, o godz. 18.00 
w Hotelu Airport Okęcie
w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24

 Podczas Konferencji wysłuchamy dwóch bardzo ciekawych wykładów:

dr hab. n. med. Tomasz K. Wojdacz, profesor PUM, przedstawi Intrygującą historię epigenetyki i jej znaczenie dla medycyny, a 
dr 
Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence, odpowie na pytanie Czy nowelizacja ustawy refundacyjnej w „trudnych czasach” poprawi dostęp pacjentów do leków i wyrobów medycznych sprzedawanych w aptekach?

W trakcie uroczystości nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu
Dziennikarz Medyczny Roku 2022
w kategoriach: prasa, radio, telewizja oraz internet.

Będziemy także mogli złożyć gratulacje Laureatom, którzy w ocenie Wysokiego Konkursowego Jury uzyskali nagrody specjalne i tytuły honorowe.

PROGRAM TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

ADAMED dla Rodziny - Konferencja ADAMED IN TOUCH

W imieniu firmy ADAMED PHARMA serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji prasowej z cyklu ADAMED IN TOUCH, podsumowującej pierwszą edycję kampanii społecznej „Adamed Dla Rodziny”.

ADAMED IN TOUCH
KONFERENCJA PRASOWA

 23 listopada (środa), godz. 10:00-11:30

siedziba Polskiej Rady Biznesu

Pałacyk Szucha
Al. Szucha 17,  Warszawa 

 Spotkanie połączone będzie z debatą, do udziału w której zaproszenie przyjęli:

 • prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Kozik-Janas z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • prof. dr. hab. n. med. Maciej Kupczyk, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
 • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Pinkas, Konsultant Krajowy ds. zdrowia publicznego,
 • prof. dr. hab. n. med. Filip Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych,
 • Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia Adamed Pharma.

W trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowany raport na temat stanu zdrowia Polaków.

ZAPRASZAMY!

PODSUMOWANIE - XXI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”

23 i 24 września 2022 roku odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”. Po raz pierwszy w swojej historii wydarzenie przebiegło w trybie hybrydowym, łącząc zalety bezpośredniego spotkania z wygodną formułą online. W Konferencji uczestniczyli dziennikarze zainteresowani problematyką medyczną oraz medyczno-społeczną.

Tematyka wystąpień wiązała się z hasłem przewodnim: „Nauki medyczne w poszukiwaniu skutecznych terapii. Zdrowie po pandemii SARS-CoV-2”.

Trzeci rok z rzędu Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, inicjator przedsięwzięcia, miało zaszczyt współpracować z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, który udzielił wsparcia merytorycznego i objął patronatem przedsięwzięcie. Przyznane zostały także patronaty honorowe: Rzecznika Praw Pacjenta, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m. st. Warszawy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiej Federacji  Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.  

Podczas uroczystego otwarcia otwarcie Konferencji, 23 września w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, wykład inauguracyjny wygłosił pan prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Uczestnicy wysłuchali  także wystąpień prof. dra hab. n. med. Ryszarda Gellerta, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-mowego, prof. dra hab. n. med. Adama Wichniaka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, prof. dr hab. n. med. Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, prof. dra hab. n. med. Jana Lubińskiego, Kierownika Zakładu Genetyki i Patomorfologii w Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM w Szczecinie, dra n. med. Piotra Dąbrowieckiego, Przewodniczącego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, dra Jarosława Frąckowiaka, Prezesa PEX PharmaSequence, dra Marka Posobkiewicza, Naczelnego Lekarza Więziennictwa i byłego Głównego Inspektora Sanitarnego, Pani Marzanny Bieńkowskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz pana Pawła Kikosickiego, Dyrektora Centrum e-Zdrowia.        

W sobotę sesję wykładową rozpoczął dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł z Warszaw-skiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, następnie wykłady wygłosili także prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ŚUM, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Prorektor ds. Strategii Rozwoju UM we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Prodziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, Prodziekan ds. Klinicznych i Rozwoju na Wydziale Medycznym CM UKSW, dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska, Prezes Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatolo-gicznego, dr n. med. Jerzy Friediger, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska z Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie, dr Anna Zimny-Zając, Redaktorka Naczelna Medonet, dr n. med. Paweł Grzesiowski, Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych oraz panowie: Rafał Janiszewski i Artur Fałek z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski. Zwieńczeniem konferencji była rozmowa z red. Piotrem Milewskim, Korespondentem Newsweeka Polska w USA.

W trakcie sesji wykładowych omówiono sytuację pacjentów i pacjentek z chorobami serca, z pocovidowymi schorzeniami nerek, rakiem trzonu macicy, zaburzeniami snu, a także z POChP. Podjęto także tematykę nowoczesnego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, cukrzycy, otyłości i nieprawidłowości w zgryzie. Przedstawiono nowe ustalenia dotyczące roli badań profilaktycznych i diagnostyki molekularnej, zwłaszcza w onkologii. Prelegenci zwracali też uwagę na istotne problemy, które nie zawsze znajdują się w centrum uwagi: nietrzymanie moczu, choroby jamy ustnej czy rola stomatologii w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych.

Uzupełnieniem zagadnień medycznych były wystąpienia poświęcone ogólnie zdrowiu publicznemu, jak m.in. największe aktualne zagrożenia chorobami zakaźnymi, prawa pacjenta w dobie Covid-19, sytuacja dzieci w systemie opieki zdrowotnej, nowe rozwiązania w zakresie e-zdrowia, wpływ czynników polityczno-ekonomicznych na sytuację lekową polskich pacjentów, problem fake newsów i stan zdrowia Polek i Polaków po pandemii.

Po zakończeniu wydarzenia na stronach Polskiej Agencji Prasowej oraz na Twitterze udostępniono nagrania  wszystkich prelekcji.

Tak jak w poprzednich latach, autorzy publikacji związanych z  tematyką  Konferencji będą mogli wziąć udział w dorocznym Konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku 2022, który zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2023 roku.

Przyszłoroczna, XXII edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” planowana jest na przełom września i października 2023 roku. Już dzisiaj zapraszamy do udziału!

Patroni honorowi XXI edycji "Polki w Europie"


Patronaty medialnePartnerzy

Zapraszamy na XXI Ogólnopolską Konferencję "Polka w Europie"!

Inflacja w Polsce, wojna tuż za granicą – jak obecna sytuacja geopolityczna wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia? Wzmocnienie roli profilaktyki, udostępnianie nowoczesnej diagnostyki i terapii, e-zdrowie – to wyzwania dla polskiej medycyny. Rozwijające się technologie i nowe, skuteczniejsze leki zmuszają do uaktualniania regulacji prawnych.Tymczasem w świecie e-nowości pacjent wciąż napotyka na medyczne absurdy, a nowoczesną medycynę zbyt wiele osób postrzega przez pryzmat fake newsów

Zapraszamy na

XXI Ogólnopolską Konferencję „Polka w Europie”

Nauki medyczne w poszukiwaniu skutecznych terapii. Zdrowie po pandemii SARS-CoV-2

23 WRZEŚNIA 2022, piątek, godz. 10.00
24 WRZEŚNIA 2022, sobota, godz.  9.30

TRYB HYBRYDOWY

Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

REJESTRACJA TUTAJ

 Potwierdzenie obecności stacjonarnej: deva@agencjadeva.pl

W czasie dwóch dni wykładów mowa będzie m.in. o kompleksowym podejściu do pacjentów z chorobami serca i znaczeniu diagnostyki molekularnej w onkologii. Wybitni eksperci przedstawią najnowsze doniesienia dotyczące leczenia SMA, schorzeń urologicznych i ginekologicznych oraz rolę pierwiastków w leczeniu nowotworów. Dowiemy się czy zdrowie jamy ustnej należy do priorytetów zdrowotnych w Polsce. Poruszona zostanie tematyka terapii otyłości, zaburzeń snu i nowoczesnego korygowania wad zgryzu. Usłyszymy też dlaczego nie powinniśmy bagatelizować chorób zakaźnych.

Głos zabiorą:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa BarczKierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa WMCM UKSW,  Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Prodziekan ds. Klinicznych i Rozwoju WMCM UKSW
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Prorektor ds. Strategii Rozwoju UM we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprech, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii SUM
 • prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii, Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM, Szczecin
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum
 • prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak, III Klinika  Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska, Prezes Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa StomatologicznegoZakład Stomatologii Zintegrowanej, PUM, Szczecin
 • dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM, Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie
 • dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny im. księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM
 • dr n. med. Jerzy Friediger, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski, Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
 • dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PEX PharmaSequence
 • dr Marek Posobkiewicz, Naczelny Lekarz Więziennictwa, były Główny Inspektor Sanitarny
 • dr Anna Zimny-Zając, Redaktorka Naczelna Medonet
 • pani Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • pan Artur Fałek, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
 • pan Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
 • pan Paweł KikosickiDyrektor Centrum e-Zdrowia
 • red. Piotr Milewski, Korespondent Newsweeka Polska w USA

Szczegółowy Program Konferencji TUTAJ

Zachęcamy do udziału i czekamy na zgłoszenia!

 

Patroni honorowi XXI edycji "Polki w Europie"


Patronaty medialnePartnerzy

Quo Vadis Salus Feminae? - Podsumowanie V edycji

„Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!”  V edycja 
Dwa lata pandemii – jak sytuacja epidemiczna wpłynęła na leczenie polskich kobiet?

 

PODSUMOWANIE

30 sierpnia 2022 w formule online odbyła się piąta debata z cyklu Quo Vadis Salus Feminae? „Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!” zatytułowana „Dwa lata pandemii – jak sytuacja epidemiczna wpłynęła na leczenie polskich kobiet?”.

W ramach wydarzenia odbyły się wykłady:

 • Gdzie jesteśmy w zakresie nowotworów ginekologicznych? 
  dr hab. n. med. Joanna Didkowska, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów
 • Dokąd zmierzamy w leczeniu raka trzonu macicy?
  – dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu; Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podczas wykładów omówiono aktualne dane statystyczne dotyczące zachorowań na nowotwory ginekologiczne, z uwzględnieniem wpływu dwóch lat pandemii, które przyczyniły się do wzrostu liczby pacjentek z zaawansowanymi stanami raka jajnika, szyjki i trzonu macicy. Szczególną uwagę poświęcono epidemiologii, etiologii i leczeniu raka endometrium. W odróżnieniu od innych krajów, w Polsce rośnie śmiertelność z powodu raka trzonu macicy, co stanowi odosobniony i zatrważający trend na tle innych nowotworów ginekologicznych. Naukowcy szukają wytłumaczenia tego zjawiska: zastanawiają się czy jest to grupa chorych, która bardziej zaniedbała swoje zdrowie, czy może otrzymują niedostatecznie skuteczne leczenie.

Rozpoznanie raka endometrium zazwyczaj następuje we wczesnym stadium, jako że bywa on jednak podstępny, potrzebna jest diagnostyka molekularna, która umożliwia dobranie odpowiedniego nowoczesnego leczenia.

Po sesji wykładowej odbyła się debata pt. Oczekiwane zmiany systemowe i terapeutyczne w ginekologii onkologicznej, w której udział wzięli:

 • prof. dr  hab. n. med. Mariusz BidzińskiKonsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, NIO-PIB, Warszawa
 • prof. dr  hab. n. med. Jacek Sznurkowski, MBA, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Ewa Kalinkaprof. Instytutu, Kierownik Kliniki Onkologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, UM w Łodzi
 • dr hab. n. med. Joanna DidkowskaKierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, NIO-PIB, Warszawa
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowskiprof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, NIO-PIB, Warszawa
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, UM im. K. Marcinkowskiego
 • pani Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

W trakcie dyskusji eksperci skupili się m.in. na realizacji szczepień przeciwko HPV, które od listopada 2021 są w Polsce dostępne w ramach 50-procentowej refundacji dla wszystkich chętnych od 9. roku życia. Wspomniano interesujące wyniki programów populacyjnych prowadzonych w Wielkiej Brytanii oraz Australii, które znacząco ograniczyły zachorowania na raka szyjki macicy.

W kontekście rosnącej zachorowalności i śmiertelności na raka trzonu macicy specjaliści omówili leczenie, jakiemu poddawane są kobiety na poszczególnych etapach rozwoju choroby. Podkreślono znaczenie leczenia spersonalizowanego, szczególnie ze względu na zwiększoną agresywność tego nowotworu u pacjentek z mutacjami genetycznymi, a także możliwość stosowania nowych leków u tej grupy chorych. Eksperci przedstawili nowoczesne opcje terapeutyczne i ich bieżącą dostępność dla polskich pacjentek, m.in. w kontekście europejskich i, aktualnie opracowywanych, polskich wytycznych.

W nawiązaniu do obchodów Miesiąca Świadomości Nowotworów Ginekologicznych zaznaczono, jak istotna jest poprawa czujności onkologicznej i profilaktyka, np. szczepienia przeciw HPV czy korzystanie z bezpłatnej cytologii, która zapewnia ewentualną wczesną diagnozę i wpływa na rokowania.

Eksperci wyrazili nadzieję na pozytywne systemowe zmiany organizacyjne i wyrównanie dostępu do nowoczesnego leczenia we wszystkich regionach kraju, jak również na większe zaangażowanie polskiego systemu ochrony zdrowia w nowoczesne leczenie raka trzonu macicy.

Spotkanie objęte było patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz patronatami honorowymi:

 • Stowarzyszenia na rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl,
 • Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
 • Sanockiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Stowarzyszenia MAGNOLIA
 • Stowarzyszenia EURYDYKI.

Nagrania wykładów oraz debaty dostępne są w serwisie PAP Mediaroom oraz na Twitterze.

Patronat medialny:

Partnerzy:

ZAPROSZENIE: ZDROWIE POLSKICH KOBIET – V EDYCJA

Zapraszamy na V debatę online z cyklu
Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!

pod tytułem

Dwa lata pandemii – jak sytuacja epidemiczna wpłynęła na leczenie polskich kobiet?

30 sierpnia 2022, wtorek, godz. 12.00
REJESTRACJA TUTAJ

 

Wrzesień jest Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych.
Czujność onkologiczna, czyli szybkie reagowanie na, czasami niejednoznaczne, objawy może wielu kobietom uratować życie. Dlatego w trakcie kolejnej konferencji online podejmiemy kwestię zagrożeń dla zdrowia kobiet, jakie stanowią rak trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy, zwrócimy też uwagę na konieczność dalszego zwiększenia świadomości Polek oraz Polaków w tym zakresie. W trakcie wykładów i debaty głos zabiorą wybitni ginekolodzy-onkolodzy, onkolodzy-klinicyści, eksperci systemu ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów.

Postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: czy tylko z powodu epidemii COVID-19 nowotwory ginekologiczne są dzisiaj rozpoznawane w zaawansowanych stadiach, co w wielu przypadkach pogarsza rokowanie pacjentek? Na ile ważny jest sprawnie działający system, który zapewni profilaktykę, wczesną diagnostykę i wdrożenie nowoczesnego leczenia? 

Udział w debacie pt. Oczekiwane zmiany systemowe i terapeutyczne w ginekologii onkologicznej wezmą:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, NIO-PIB, Warszawa
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski, MBA, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. Instytutu, Kierownik Kliniki Onkologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, UM w Łodzi
 • dr hab. n. med. Joanna Didkowska, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, NIO-PIB, Warszawa
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, NIO-PIB, Warszawa
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, UM im. K. Marcinkowskiego
 • pani Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Moderator:

 • red. Katarzyna Pinkosz – dziennikarka medyczna

Zapraszamy serdecznie!

Patronat medialny:

Partnerzy:

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Już niedługo ruszają bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami w ramach Kampanii „Adamed Dla Rodziny”. 

Będzie można z nich skorzystać w następujących niedzielnych terminach, w godz. 10.00-18.00

 • 21 sierpnia w Pabianicach,
 • 28 sierpnia w Kołobrzegu,
 • 18 września w Lesznie,
 • 2 października w Ełku,
 • 16 października w Nowym Sączu,
 • oraz w sobotę 24 września w Katowicach (IV Forum Serca Pacjenta).

W ramach kampanii dostępne będą m.in. badania kardiologiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, diabetologiczne, USG, a także porady urologiczne i warsztaty psychologiczne.

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji na stronie AdamedDlaRodziny.com, by zagwarantować sobie skorzystanie z wybranych badań.

Oprócz Katowic kampania odbywa się w miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistycznych usług medycznych jest utrudniony, a czas oczekiwania na wizytę u lekarza bardzo długi. Dlatego tak ważne jest, by mieszkańcy tych miejscowości skorzystali z szansy na konstultację lekarską lub badanie jest w tych miejscach szczególnie istotne. 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w niniejszym komunikacie prasowym

Kampania „Adamed dla Rodziny”, odbywa się pod patronatem medialnym Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia.

Quo vadis medicina? XXXI edycja - Podsumowanie warsztatów

Quo vadis medicina?
ASTMA – nowe standardy leczenia, nowe wyzwania!

PODSUMOWANIE

W związku ze Światowym Dniem Astmy (3 maja) Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zorganizowało XXXI edycję warsztatów z cyklu Quo vadis medicina? pt.: ASTMA – nowe standardy leczenia, nowe wyzwania. Inicjatywa miała na celu zwiększyć świadomości na temat astmy i astmy ciężkiej oraz szerzyć wiedzę o nowoczesnych metodach leczenia dostępnych dla polskich pacjentów.

Warsztaty odbyły się 26 kwietnia 2022 w formule online i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Realizatorem wydarzenia była Agencja DEVA.

W trakcie swoich prelekcji zaproszeni eksperci podjęli m.in. kwestię problemów nieodpowiednio leczonej astmy, objętej od niedawna refuncają terapii trójlekowej oraz szerokich zmian w programie leczenia astmy ciężkiej z wykorzystaniem leków biologicznych. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję wysłychać wykładów poświęconych specyfice astmy eozynofilowej oraz działalności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego  w tym programowi dla nauczycieli, który ma edukować w zakresie właściwej opieki szkolnej nad uczniami z astmą, alergią i anafilaksją.

 Wykłady wygłosili:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM, Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii – Astma ciężka – leczenie w Polsce
 • dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM Astma ciężka – perspektywa pacjenta
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych Astma ciężka a inne choroby o podłożu eozynofilowym
 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Kierownik Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy Astma zaczyna się w dzieciństwie
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP Astma – choroba na całe życie
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego   - Jak rozwiązać problemy chorych na astmę w 2022 roku?

Nagrania wykładów są dostępne na stronie PAP Mediaroom oraz na Twitterze.


Polecamy też stronę https://www.astma-alergia-pochp.pl, na której znajduje się infromacja w języku ukraińskim pt. Jak można uniknąć zaostrzenia astmy?

Osobom poszukującym wiedzy na temat astmy polecamy również portale:

Światowy Dzień Astmy 2022

Zbliża się Światowy Dzień Astmy, obchodzony w tym roku 3 maja. Na chorobę tę cierpi na świecie około 300 milionów osób, najwięcej w krajach rozwiniętych. 

W Europie postawienie diagnozy trwa średnio 3,5 roku, w Polsce - aż 7 lat! Tymczasem nieleczona astma przybiera coraz bardziej intensywną postać i może doprowadzić do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie, bowiem z dobrze leczoną astmą można żyć aktywnie do późnej starości, nie odczuwając jej objawów.

Polscy pacjenci będą mieli na to jeszcze większe szanse, ponieważ od 1 maja  poprawi się w naszym kraju dostępność nowoczesnego leczenia, a to za sprawą uruchomienia refundacji terapii trójlekowej, która wspomaga chorych z astmą umiarkową.

Znacznie polepszy się też sytuacja chorych z astmą ciężkązniesiona zostaje konieczność przerywania terapii lekami biologicznymi po dwóch latach jej stosowania. Na nowych zasadach kontynuacja leczenia będzie możliwa tak długo, jak długo pacjent będzie przynosiła korzyść pacjentom. Terapia biologiczna będzie też dostępna dla większej liczby pacjentów z astmą ciężką. 

Więcej  informacji na temat astmy, sytuacji chorych, planowanych zmianach ministerialnych, a także dotyczących znaczenia eozynofilów w rozwoju astmy znajdą Państwo w materiałach prasowych przygotowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia w związku ze Światowym Dniem Astmy: 

 1. Mniej różnic w dostępie do leczenia astmy! - materiał prasowy kompleksowo omawiający poszczególne odmiany astmy, najnowsze zalecenia w zakresie ich terapii, a także sytuację polskich pacjentów i dostęp do nowoczesnego leczenia.

 2. Komunikat prasowy podsumowujący najważniejsze informacje z powyższego materiału.

 3. Astma eozynofilowa – co to za choroba? - autoryzowany wywiad prasowy z prof. drem hab. n. med. Piotrem Kuną, Kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych.

 4. Leki biologiczne przyszłością leczenia astmy ciężkiej, i nie tylko! - autoryzowany wywiad prasowy z prof. dr hab. n. med. Kariną Jahnz-Różyk, Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM w Warszawie, Konsultantem Krajowym w dziedzinie Alergologii.

 5. Optymalne leczenie. Mieć astmę, a nie mieć objawów - autoryzowany wywiad prasowy z drem n. med. Piotrem Dąbrowieckim z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM w Warszawie, Przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Państwa uwadze polecamy też stronę https://www.astma-alergia-pochp.pl, na której znajduje się infromacja w języku ukraińskim pt. Jak można uniknąć zaostrzenia astmy?

 

Osobom poszukującym wiedzy na temat astmy polecamy również portale:

Quo vadis medicina? XXX edycja - Podsumowanie warsztatów

Quo vadis medicina? XXX edycja
Praktyka szczepień w Polsce a nowe wyzwania

PODSUMOWANIE

W związku Europejskim Tygodniem Szczepień, który w tym roku obchodziliśmy w dniach 24-30 kwietnia pod hasłem „Długie życie dla wszystkich”, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zorganizowało XXX edycję warsztatów z cyklu Quo vadis medicina? pt. Praktyka szczepień w Polsce a nowe wyzwania. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia związane ze szczepieniami. To sprawy szczególnie aktualne w obecnej, trudnej sytuacji, kiedy do Polski napływają przybysze z Ukrainy. Wzrost zagrożenia chorobami zakaźnymi to problem zarówno dla zdrowia uchodźców, jak i naszego społeczeństwa.

W trakcie prelekcji wykładowcy podjęli kluczowe, bieżące kwestie w zakresie koniecznych, szybkich działań profilaktycznych przeciw chorobom zakaźnym, w tym COVID-19. Eksperci podkreślali także znaczenia szczepień dla zdrowia społecznego w kontekście powracających zagrożeń, takich jak np. krztusiec i gruźlica. Kładli też nacisk na konieczność uzupełnienia szczepień, zgodnie z polskim kalendarzem, wśród przebywających w naszym kraju dzieci z Ukrainy.

Warsztaty odbyły się 20 kwietnia 2022 w formule online i pod patronatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Naczelnej Rady  Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Warszawy.

Wykłady wygłosili wybitni eksperci:

 • pan Minister Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wystąpienie inauguracyjne,
 • pan Andrzej Czesławski, Dyrektor Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, URPLWMiPB – Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii szczepionek przeciw COVID-19,
 • dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP PZH-BIP – Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii Szczepienia to wciąż priorytet. Jak możemy pomóc sobie i migrantom z Ukrainy, aby czuć się bezpiecznie?
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Realizacja kalendarza szczepień w dobie zewnętrznych wyzwań,
 • dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Krztusiec i gruźlica – choroby płuc, o których nie wolno zapomieć,
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski – ekspert NRL do spraw COVID-19 – Szczepienia przeciw Covid-19: aktualności i prognozy.

Nagrania wykładów oraz są w serwisie PAP Mediaroom oraz na Twitterze.

Patroni wydarzenia

Partnerzy

ZAPROSZENIE - Astma – nowe standardy leczenia, nowe wyzwania!

Co powoduje rozwój astmy? Czy można uniknąć jej ciężkiej postaci? Czy światowe standardy leczenia tej powszechnej choroby cywilizacyjnej są dostępne dla polskich pacjentów? W związku ze Światowym Dniem Astmy chcemy przedstawić aktualne problemy, w tym m.in. wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia w obliczu napływu wielu potencjalnych pacjentów z Ukrainy. 

ZAPRASZAMY 

na XXXI edycję warsztatów z cyklu

Quo Vadis Medicina?

Astma  nowe standardy leczenia,
nowe wyzwania!

26 kwietnia 2022 (wtorek), godz. 10.00
PAP - WYDARZENIE ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ

Wybitni specjaliści zabiorą głos w kwestii zmian organizacyjnych, które mogą wspomóc właściwe prowadzenie osób z astmą i umożliwić lepsze kontrolowanie choroby, poruszą też temat konieczności wczesnej diagnozy, aktualizacji schematów leczenia oraz modyfikacji, jakich wymagają obecne programy lekowe.

PRELEGENCI:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
  Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM; Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii 
 • dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, 
  Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi; Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych; Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych
 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
  Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy SK w Warszawie; Przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi; Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM; Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na  Astmę, Alergię i POChP

PROGRAM

Patronat medialnyPolecamy także

ZAPROSZENIE - Quo Vadis Medicina? Praktyka szczepień w Polsce a nowe wyzwania

Przebieg kolejnych fal pandemii Covid-19 pokazuje, że szczepienia przeciw koronawirusowi to wciąż priorytet. Ważna jest też profilaktyka innych groźnych dla życia i zdrowia zakażeń, m.in. inwazyjnej choroby pneumokokowej, gruźlicy, krztuśca, grypy czy żółtaczki, które wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Dlatego też Stowarzydzenie Dziennikarze dla Zdrowia zaprasza na kolejną edycję warsztatów online, organizowanych z okazji Europejskego Tygodnia Szczepień: 

 

ZAPRASZAMY 

na XXX edycję warsztatów z cyklu

Quo Vadis Medicina?

Praktyka szczepień w Polsce a nowe wyzwania

20 kwietnia 2022 (środa), godz. 10.00
PAP - WYDARZENIE ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ

 

Omówimy aktualną sytuację epidemiczną, realizację kalendarza szczepień w Polsce, również wśród migrantów z Ukrainy, oraz oskuteczność i bezpieczeństwo stosowanych szczepionek. Wybitni eksperci zabiorą głos m.in. na temat znaczenia odporności zbiorowej, najnowszych osiągnięć wirusologii oraz rozwiązań systemowych zabezpieczających przed chorobami zakaźnymi polskie społeczeństwo, a także przebywające w naszym kraju osoby z Ukrainy.

PRELEGENCI:

 • Pan Minister Grzegorz Cessak - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Pan Andrzej Czesławski - Dyrektor Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, URPLWMiPB,
 • Dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP PZH - BIP - Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i NadzoruKrajowy Konsultant ds. Epidemiologii, 
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn - Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
 • Dr n. med. Tadeusz Zielonka - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Dr n. med. Paweł Grzesiowski - Ekspert NRL do spraw Covid-19.

 

PROGRAM WYDARZENIA

Patronat medialny

 

Quo Vadis Salus Feminae? - Podsumowanie IV edycji

Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!
Debata IV: Jak leczymy?

PODSUMOWANIE

Jak leczymy? - tak brzmiało tytułowe hasło czwartej debaty z cyklu Quo Vadis Salus Feminae?  „Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!”, która odbyła się 10 marca 2022 w formule online.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, omawiając aktualną sytuację związaną z napływem do Polski fali uchodźców z Ukrainy oraz konieczność zapewnienia opieki medycznej, w tym ginekologiczno-onkologicznej, przybyłym do Polski kobietom.

W ramach wydarzenia odbył się też wykład pt.: Nowoczesne leczenie nowotworów ginekologicznych a polski system ochrony zdrowia - punkt widzenia klinicysty, wygłoszony przez prof. dr. hab. n. med. Pawła Blecharza. Prelekcja dotyczyła najważniejszych problemów związanych z leczeniem raka jajnika, szyjki macicy i endometrium. Jak zauważył prof. Blecharz, warunkiem zmniejszenia umieralności Polek z powodu tych nowotworów jest dostęp do nowoczesnych terapii, a także profilaktyka, wczesne wykrywanie, nowoczesna diagnostyka, poprawa organizacji i koordynacja na wszystkich etapach leczenia. 

Po sesji wykładowej odbyła się debata pt:. Udostępnienie nowoczesnych terapii dla ogółu pacjentek z nowotworami ginekologicznymi – wymogiem czasu!Udział wzięli w niej:

 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry,  Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
 • Magdalena Władysiuk, MBA,  Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA  Consulting
 • dr Krzysztof Łanda – Expert BCC of Health Care System
 • Barbara Górska, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Dyskusja skupiła się na aktualnej sytuacji w polskiej ochronie zdrowia, zwłaszcza w lecznictwie onkologicznym, w związku z napływem prawie dwóch milionów uchodźców z Ukrainy, w większości kobiet. Uczestnicy debaty podkreślali potrzebę niesienia pomocy medycznej naszym sąsiadom, ale wskazywali też na konieczność kadrowego wzmocnienia polskich służb o lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy.

Eksperci omówili też wciąż niedocenianą rolę profilaktyki perwotnej, jaką w raku szyjki macicy stanowią szczepienia przeciw wirusowi HPV, dostępne w Polsce w ramach refundacji od listopada 2021. Przeanalizowali również ważną decyzję Ministerstwa Zdrowia udostępniającą jedenz inhibitorów PARP pacjentkom z rakiem jajnika niezależnie od występowania mutacji w genach BRCA1,2. Od stycznia 2022 lek jest refundowany w pierwszej linii leczenia, dla chorych z nowo rozpoznanym, zaawansowanym rakiem jajnika. Aktualnie środowisko pacjentek i lekarzy oczekuje dostępności  do terapii immunologicznej w raku endometrium.

Eksperci podkreślili też, że trzeba dołożyć wszelkich starań by utrzymać odpowiedni poziom opieki medycznej przy szybko rosnącej liczbie chorych.

Spotkanie objęte było patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz patronatami: Stowarzyszenia na rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Sanockiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Stowarzyszenia MAGNOLIA i Stowarzyszenia EURYDYKI, a także medialnym patronatem Serwisu Zdrowie oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Nagrania wykładu oraz debaty dostępne są w serwisie PAP Mediaroom.

 Patronaty medialne

Nowotwory ginekologiczne – Jak leczymy? – ZAPROSZENIE

Zapraszamy na IV debatę online z cyklu
Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!

pod tytułem

Jak leczymy?

10 marca 2022, czwartek, godz. 10.00
REJESTRACJA TUTAJ

 Każdego dnia do Polski docierają z Ukrainy tysiące uchodźców, głównie kobiet z dziećmi. Nie ulega wątpliwości, że wiele spośród nich będzie potrzebowało pomocy polskich lekarzy, w tym ginekologów. Oczekiwane od wielu miesięcy zmiany organizacyjne w zakresie leczenia ginekologiczno-onkologicznego będą musiały zostać dostosowane do aktualnej, bardzo trudnej sytuacji. Jak system ochrony zdrowia zapanuje nad zwiększonymi potrzebami, żeby efektywnie prowadzić leczenie chorych kobiet i jednocześnie wdrażać nowe terapie, np. w raku endometrium?

Podczas czwartej debaty z cyklu Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ! doświadczeni ginekolodzy-onkolodzy, w tym prof. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej oraz eksperci systemu ochrony zdrowia i pacjentki podzielą się swoimi przemyśleniami na temat koniecznych zmian, które pomogą podołać czekającym nas wyzwaniom i przynieść poprawę efektywności leczenia raka szyjki macicy, raka jajnika oraz trzonu macicy. 

W debacie pt.: Udostępnienie nowoczesnych terapii dla ogółu pacjentek z nowotworami ginekologicznymi  - wymogiem czasu! wezmą udział:

 • prof. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM,
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
 • Magdalena Władysiuk, MBA,  Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC,  Wiceprezes HTA Consulting,
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Barbara Górska, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl.

Moderator:

 • red. Katarzyna Pinkosz – dziennikarka medyczna

Komentator:

 • dr Krzysztof Łanda – Expert BCC of Health Care System

Zapraszamy serdecznie!

Patronat medialny:

Quo Vadis Salus Feminae? - Podsumowanie III edycji

Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!
Debata III: Znaczenie nowoczesnej diagnostyki

PODSUMOWANIE

W ramach cyklu Quo Vadis Salus Feminae? „Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!” Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zorganizowało 27 stycznia 2022 w formule online kolejne spotkanie, tym razem pod tytułem Znaczenie nowoczesnej diagnostyki.

Patronatem naukowy nad spotkaniem objęło Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, swoich patronatów udzieliły ponadto Stowarzyszenia na rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Stowarzyszenie MAGNOLIA i Stowarzyszenie EURYDYKI. Patronat medialny sprawowały Polska Agencja Prasowa oraz Serwis Zdrowie PAP.

Wydarzeniu towarzyszył wykład poświęcony zdrowiu polskich kobiet, który wygłosiła  dr hab. n. med. prof. PUM Anita Chudecka-Głaz: Nowoczesna diagnostyka szansą na skuteczniejsze leczenie nowotworów ginekologicznych.

Głównym punktem spotkania była debata pt. Organizacja diagnostyki ginekologiczno-onkologicznej w polskim systemie zdrowia – wyzwania („ścieżka pacjenta”). Udział wzięli w niej: 

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu – Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM
 • dr hab. n. med. prof. PUM Anita Chudecka-Głaz,  kierująca Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Magdalena Władysiuk, MBA,  Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA  Consulting

Najważniejszym zagadnienim podjęctym w dyskusji była sytuacja polskich pacjentek w zakresie diagnostyki raka endometrium, szyjki macicy i raka jajnika w dobie pandemii SARS-CoV-2. Lekarze sygnalizowali, że w pandemii znacznie spadła liczba pacjentek odwiedzających gabinety ginekologiczne, przede wszystkim z obawy przed zakażeniem, ale także z powodu ograniczenia dostępności do specjalistów. W efekcie rozpoznania są stawiane w zdecydowanie bardziej zaawansowanych i negatywnie rokujących stadiach chorób onkologicznych

Tymczasem osiągnięcia medycyny stwarzają możliwości szybszego, bardziej precyzyjnego wykrywania i skuteczniejszego leczenia nowotworów ginekologicznych. Eksperci podkreślali przy tym, jak ważne są kampanie edukacyjne i poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości zapobiegania np. rakowi szyjki macicy, a także zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania przesiewowe. Mówiono o konieczności wyższej „czujności onkologicznej”, a także wprowadzenia i upowszechnienia nowoczesnych metod profilaktyki oraz nowych testów diagnostycznych, np. w dotyczących raka endometrium.

Nagrania wystąpień oraz debaty można obejrzeć na PAP Mediaroom oraz na Twitterze.

Nowotwory ginekologiczne – Znaczenie nowoczesnej diagnostyki - ZAPROSZENIE

Zapraszamy na III debatę online z cyklu
Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!

pod tytułem

Znaczenie nowoczesnej diagnostyki

27 stycznia 2022, czwartek, godz. 10.00
REJESTRACJA TUTAJ

 

Pandemia opóźnia procesy unowocześniania systemu ochrony zdrowia, pogarszając rokowania chorych. Polska onkologia pilnie potrzebuje  wprowadzania i upowszechnienia nowych metod działań profilaktycznych, diagnostyki i leczenia. Według ekspertów standardem powinno być np. objęcie kobiet z nowotworami ginekologicznymi skoordynowanym, systemowym prowadzeniem przez cały proces terapii, z zachowaniem ściśle określonych wymogów czasowych. Dotyczy to również nowoczesnej diagnostyki, dzięki której możliwe staje się wdrożenie skuteczniejszego leczenia.

Podczas trzeciej debaty z cyklu Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ! doświadczeni ginekolodzy-onkolodzy zaprezentują najnowsze osiągnięcia diagnostyki ginekologiczno-onkologicznej, a eksperci z obszaru ochrony zdrowia i pacjentki omówią szanse na ich wdrożenie w ramach planowanych zmian systemowych.

w debacie pt. Organizacja diagnostyki ginekologiczno-onkologicznej w polskim systemie zdrowia - wyzwania („ścieżka pacjenta”) udział wezmą:

 • prof. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 • prof. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM;
 • prof. PUM Anita Chudecka-Głaz, Lekarz Kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK2 PUM w Szczecinie;
 • prof. NIO Andrzej Nowakowski, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Magdalena Władysiuk, MBA, Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, wiceprezes HTA Consulting   

Moderator:

 • red. Katarzyna Pinkosz – dziennikarka medyczna

Zapraszamy serdecznie!

Quo vadis salus feminae? - Podsumowanie II edycji

Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!
Debata II: Jak zapobiegać?

PODSUMOWANIE

W ramach nowego cyklu Quo Vadis Salus Feminae? 10 grudnia 2021 w formule online odbyła się druga debata z serii poświęconej zdrowiu polskich kobiet Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!, zatytułowana Jak zapobiegać?

Zgodnie z tytułem, tematem drugiej debaty była profilaktyka. W czasie spotkania podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania podjąć, aby Polki zdecydowanie częściej korzystały z wizyt w gabinetach ginekologicznych, a także które z wprowadzanych zmian w organizacji lecznictwa onkologicznego przyniosły pozytywne efekty, czyli spadek liczby chorych i zgonów. 

Debatę poprzedziły prelekcje:

 • Magdaleny Władysiuk, MBA – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA Consulting – Rak endometrium, rak jajnika, rak szyjki macicy - profilaktyka pierwotna i wtórna w świetle Raportu :„Nowotwory kobiece - wyzwania społeczne, wyzwania terapeutyczne”,
 • dra hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego, prof. Instytutu – Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Możliwości i efektywność programów przesiewowych z zakresu ginekologii onkologicznej.

Następnie odbyła się debata na temat Jakie działania mogą wpłynąć na ograniczenie liczby zachorowań i zgonów”. Udział wzięli w niej:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu – Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Anna Pulcer, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie MAGNOLIA
 • Magdalena Władysiuk, MBA,  Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA  Consulting

Do najważniejszych wniosków z tej merytorycznej wymiany obserwacji należy konieczność że onkologia ginekologiczna wymaga zmian organizacyjnych w obszarze ginekologii onkologicznej, w tym zwłaszcza powołania ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka jajnika, raka szyjki macicy i endometrium. Jak wskazali eksperci, konieczne jest  wykorzystanie pozytywnych doświadczeń innych krajów, takich jak prowadzenie rejestrów badań profilaktycznych czy działania na rzecz zwiększenia liczby pacjentek korzystających z wizyt u lekarzy ginekologów. Istotne jest także udostepnianie nowoczesnych leków, niezastąpionych w przedłużaniu czasu do kolejnej wznowy choroby.

Nagrania wykładów oraz debaty można obejrzeć na PAP Mediaroom oraz na Twitterze.

Nowotwory ginekologiczne - Jak zapobiegać? - Zaproszenie na debatę

Zapraszamy na II debatę online z cyklu
Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!

pod tytułem

Jak zapobiegać?

10 grudnia 2021, piątek, godz. 14.00
REJESTRACJA TUTAJ

 

Szansą na życie dla wielu kobiet jest poprawa wczesnej diagnostyki nowotworowej, jak również dostęp do skutecznych metod profilaktyki i leczenia. Tymczasem pandemia przyczynia się do znacznych opóźnień w stawianiu diagnoz, co pogarsza rokowania.

Jak nakłonić Polki aby pomimo pandemii korzystały z profilaktyki? W jakim stopniu i jakimi metodami współczesnej medycyny można zapobiegać nowotworom ginekologicznym?

Tym zagadnieniom poświęcona będzie druga debata z cyklu „Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!”, podczas której wybitni ginekolodzy-onkolodzy, eksperci systemu ochrony zdrowia i pacjentki przedstawią swoje potrzeby i oczekiwania, a także omówią szanse na ich wdrożenie w ramach planowanych zmian systemowych. 

W debacie pt.: Jakie działania mogą wpłynąć na ograniczenie liczby zachorowań i zgonów? udział wezmą:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
 • Magdalena Władysiuk, MBA,  Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC,  Wiceprezes HTA Consulting  
 • Alina Pulcer, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Magnolia

Moderator:
red. Katarzyna Pinkosz – dziennikarka medyczna

Komentator:
dr Krzysztof Łanda – Expert BCC of Health Care System

PROGRAM WYDARZENIA

Quo vadis salus feminae? - Podsumowanie I edycji

PODSUMOWANIE DEBATY

Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!
Debata I: Pandemia – problemy onkologii

W odpowiedzi na bieżące wyzwania medyczne, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zainicjowało nowy cykl wydarzeń online, zatytułowany Quo Vadis Salus Feminae?. Pierwszą inicjatywą w ramach cyklu jest seria debat pod wspólnym tytułem „Nowotwory ginekologiczne – CZAS DZIAŁAĆ!”. 

Pierwsza debata odbyła się 29.11.2021 pod hasłem „Pandemia – problemy onkologii”. Jej celem było przedstawienie sytuację onkologii ginekologicznej w Polsce w obecnym stanie zagrożenia pandemicznego.

W trakcie wirtualnego spotkania, które odbyło się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz pod patronatami honorowymi Stowarzyszenia na rzecz Walki z Rakiem Jajnika "Niebieski Motyl", Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Sanockiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Stowarzyszenia MAGNOLIA i Stowarzyszenia EURYDYKI, podjęto tematy związane z organizacją polskiej onkologii ginekologicznej, widziane również z perspektywy pacjentek. Omówiono także raport przedstawiający polską rzeczywistość w zakrecie m.in. zapobiegania diagnostyki i leczenia  nowotworów  kobiecych.

Pierwszą część wydarzenia stanowiła sesja wykładowa, podczas której głos zabrali:

 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – Polska Onkologia w ocenie pacjenta (leczenie chorób nowotworowych u kobiet w ocenie pacjentek),
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński,  Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Krajowy Konsultant w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej – Główne problemy systemu organizacji onkologii ginekologicznej,
 • Magdalena Władysiuk, MBA – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA Consulting – Raport „Nowotwory kobiece – wyzwania społeczne, wyzwania terapeutyczne” – jak liczby odzwierciedlają polską rzeczywistość.

Drugą część stanowiła debata Czy system opieki onkologicznej udźwignie oczekiwane przez pacjentki zmiany?. Udział wzięli w niej:

 • Magdalena Władysiuk, MBA, Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA  Consulting  
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu – Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Barbara Górska, prezes Stowarzyszenia Niebieski Motyl

Z niezwykle merytorycznej dyskusji wynika, że onkologia ginekologiczna czeka na dogłębne zmiany w organizacji procesu leczenia, zwłaszcza na powołanie ośrodków specjalizujących się w tej bardzo trudnej dziedzinie, dla któych wsparciem byłyby mniejsze placówki, wykonujące podstawowe zadania m.in. z zakresu diagnostyki.Lekarze i pacjentki czekają ponadto na dezycję ministra zdrowia o objęciu nowoczesnym leczeniem inhibitorami PARP wszystkich pacjentek, a nie tylko tych z mutacjami w genach BRCA 1 i 2.

Nagrania wykładów oraz debaty można obejrzeć na PAP Mediaroom oraz na Twitterze.

 

ZDROWIE POLSKICH KOBIET - DEBATA ONLINE

Z powodu pandemii SARS-CoV-2 nowotwory ginekologiczne są dzisiaj rozpoznawane w późniejszych stadiach, co zdecydowanie pogarsza rokowania pacjentek. Polki rzadziej korzystają z regularnych badań przesiewowych i profilaktyki. Czwarta fala pandemii nie poprawi sytuacji.

Jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla polskiej onkologii? Czy przy obciążeniu systemu ochrony zdrowia kosztami pandemii istnieją szanse na nowoczesne leczenie onkologiczne? Czy nie zabraknie łóżek w szpitalach?

Odpowiedź na te pytania przybliżą wybitni ginekolodzy-onkolodzy, eksperci systemu ochrony zdrowia i pacjenci, naświetlając jednocześnie aktualną sytuację i proponując kierunki pożądanych zmian.

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ ONLINE PT.:

Czy system  opieki onkologicznej udźwignie
oczekiwane przez pacjentki zmiany?

 29 listopada 2021, poniedziałek, godz. 10.00  

PAP - online    

REJESTRACJA TUTAJ  

 

Udział wezmą:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Krajowy Konsultant w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii OnkologicznejKierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM,
 • dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM, Lekarz Kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK2 PUM, Szczecin,
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, Prof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
 • Magdalena Władysiuk, MBA, Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA Consulting,
 • Barbara Górska, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl.

Moderatorzy:

 • red. Katarzyna Pinkosz – dziennikarka medyczna
 • dr Krzysztof Łanda – Expert BCC of Health Care System

Serdecznie zapraszamy!

Zapalenia płuc – wyzwania medyczne - podsumowanie warsztatów

Z okazji obchodzonego 12 listopada Światowego Dnia Zapalenia Płuc Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zorganizowało XXIX edycję warsztatów z cyklu Quo vadis medicina? pt.: Zapalenia płuc – wyzwania medyczne. Najważniejszym celem spotkania była poprawa świadomości na temat zagrożenia, jakie stanowi ta choroba, szczególnie dla małych dzieci i dla seniorów.

Warsztaty odbyły się pod patronatami: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Sekcji Chorób Obturacyjnych PTCHP, we współpracy z Centrum Medycznym Miła i GSK.

Prelekcje dotyczyły profilaktyki i leczenia zapalenia płuc, także w kontekście rosnącej antybiotykooporności. Omówiono m. in. wpływ szczepień przeciw pneumokokom i krzuścowi na ograniczenie występowania zapalenia płuc oraz hospitalizacji z nim związanych, a także efektywność prowadzonego w Polsce programu obowiązkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. Przedstawiono również zagrożenia związane z bezobjawowym zapaleniem płuc.

Warsztaty odbyły się 8 listopada 2021 w formule online. Wykłady wygłosili:

 • Paweł Goryński, Z-ca Kierownika Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH PIB – Epidemiologia zapaleń płuc w Polsce
 • dr n. med. Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Kliniczne aspekty zapaleń płuc u dzieci
 • dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka,  Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zapalenia płuc u dorosłych i osób starszych
 • dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej – Co wpływa na koszty leczenia zapaleń płuc?

 

Nagrania wszystkich prelekcji można obejrzeć na stronie PAP Mediaroom oraz na Twitterze

 

Warsztaty Quo Vadis Medicina z okazji Światowego Dnia Zapalenia Płuc

Inicjatorzy Światowego Dnia Zapalenia Płuc – obchodzonego 12 listopada – apelują, by w walce z koronawiruem nie zapominać o milionach ofiar innych niebezpiecznych drobnoustrojów, które także powodują zapalenie płuc. Przed wieloma z nich potrafimy się już chronić, a mimo to na zapalenie płuc wciąż odbiera życie ponad setce małych dzieci co godzinę, każdego dnia. To więcej niż jakakolwiek inna choroba.  

Czy można więc uniknąć zachorowania na zapalenie płuc? Czy współczesne antybiotyki zawsze pomogą? Dlaczego tak groźne jest bezobjawowe zapalenie płuc?

ZAPRASZAMY 

na XXIX edycję warsztatów z cyklu

Quo Vadis Medicina?

Zapalenia płuc – wyzwania medyczne

8 listopada 2021 (poniedziałek), godz. 10.30
PAP - WYDARZENIE ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ

Podczas spotkania wybitni eksperci mówić będą o aspektach klinicznych, powikłaniach i możliwej profilaktyce niebezpiecznych zakażeń górnych dróg oddechowych m.in. pałeczką krztuśca, HiB, pneumokokami i RSV. 

PRELEGENCI:

 • dr Paweł Goryński, Z-ca Kierownika Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH PIB;
 • dr n. med. Ilona MałeckaKatedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;
  dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran, Szkoła Biznesu Politechniki WarszawskiejPZU Zdrowie.

 Warsztaty zostały objęte patronatem:

 • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinne;
 • Sekcji Chorób Obturacyjnych PTCHP.

XX Polka w Europie za nami!

Już po raz dwudziesty dziennikarze zainteresowani problematyką medyczną oraz medyczno-społeczną wzięli udział w największej ogólnopolskiej konferencji poświęconej temu obszarowi. XX Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyła się online, podobnie jak w poprzednim roku. Wykłady wpisywały się tematyką w hasło przewodnie tegorocznej edycji, czyli „Nie tylko COVID-19! Medycyna w dobie pandemii koronawirusa”.

Drugi rok z rzędu Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, inicjator przedsięwzięcia, miało zaszczyt współpracować z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, który udzielił wsparcia merytorycznego i objął przedsięwzięcie patronatem. Uzyskaliśmy także patronaty honorowe od: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiej Federacja Stowarzyszeń Chorych na  Astmę, Alergię i POCHP, a także Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto pomoc merytoryczną otrzymaliśmy od PEX PharmaSequence oraz Kancelarii Rafał Piotr Janiszewski.  

Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpiło 24 września 2021 roku w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Piątkową sesję referatów rozpoczął wykładem inauguracyjnym rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong.

Następnie uczestnicy wysłuchali m.in. wystąpień prof. dra hab. n. med. Ryszarda Gellerta, dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dra hab. n. med. Wojciecha Bika, zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP, prof. dra hab. n. med. Adama Wichniaka z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, prof. dra hab. n. med. Jacka P. Szaflika, prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, prof. dra hab. n. med. Jana Lubińskiego, Kierownika Zakładu Genetyki i Patomorfologii w Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM w Szczecinie, prof. dra hab. n. med. Marcina Grabowskiego, Kierownika Oddziału Elektrokardiologii UCK WUM, dra hab. n. med. Mariusza Gujskiego, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, dra hab. n. med. Mariusza Wyleżoła z Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, dr n. społ. Ewy Odachowskiej-Rogalskiej, Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży APS, dra n. med. Michała Kunkiela z Narodowego Instytutu Onkologii i Państwowego Instytutu Badawczego, dr n. med. Joanny Streb, małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, oraz pani Ireny Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacji Polska”.

W sobotę sesję wykładową rozpoczęło wystąpienie dra n. med. Jerzego Friedigera, członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po którym głos zabrała dr Anny Zimny-Zając, redaktorka naczelna Medonetu. Drugiego dnia wystąpili również prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak z Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, dr n. med. Paweł Grzesiowski, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, dr Marek Posobkiewicz, ekspert ds. oceny ryzyka Covid-19, dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence, Artur Fałek i Rafał Janiszewski z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski. Zwieńczeniem konferencji była rozmowa z red. Piotrem Milewskim, korespondentem Newsweeka Polska w USA.

W trakcie sesji wykładowych omówiono sytuację pacjentów m.in z chorobami oczu, wątroby i nerek, z zaburzeniami snu i schorzeniami kardiologicznymi, a także astmą, alergią i POChP. Podjęto także tematykę profilaktyki i nowoczesnego leczenia nowotworów, w tym zwłaszcza trójujemnego raka piersi, szpiczaka plazmocytowego oraz przerzutów do kości.  Wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu lekowemu, projektom zmian w refundacji leków oraz działalności szpitali. Wiele miejsca poświęcono pandemii SARS-CoV-2, przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat bieżącej sytuacja epidemiczna w Polsce oraz w USA, podjęto dyskusję  o możliwych sposobach jej poprawy oraz dotychczasowymi środkami. Innym kluczowym zagadnieniem był ogólny, popandemiczny stan zdrowia Polek i Polaków, w tym zwłaszcza kondycja psychiczna dzieci i młodzieży.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom, patronom i prelegentom!

Nagrania ze wszystkich prelekcji można obejrzeć na stronie Polskiej Agencji Prasowej:

Link do nagrania z 24 września,
Link do nagrania z 25 września.

Podobnie jak w poprzednich latach, zagadnienia poruszane w czasie tegorocznej edycji zostaną włączone do tematyki Konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2021, którego rozwiązanie nastąpi w styczniu 2022 roku.

Przyszłoroczna, XXI edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” planowana jest na przełom września i października 2022 roku. Już dzisiaj zapraszamy do współpracy!

 

Podsumowanie XXVIII edycji Quo Vadis Medicina?

Nowotwory ginekologiczne w czasie SARS-CoV-2. Szybka diagnoza, nowoczesne leczenie – szansą na życie

Pod takim hasłem Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zorganizowało XXVIII edycję warsztatów z cyklu Quo vadis medicina? z okazji obchodzonego we wrześniu Miesiąca Świadomości Nowotworów Ginekologicznych. W obecnym stanie zagrożenia związanego z koronawirusem szczególnie ważne jest podnoszenie świadomości zagrożenia, jakie wśród Polski kobiet stanowią nowotwory ginekologiczne, a zwłaszcza zachęcania do badań kontrolnych.

W trakcie warsztatów, które odbyły się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, podjęte zostały tematy związane z badaniami diagnostycznymi oraz ich jakością, nowoczesnym leczeniem i jego dostępnością dla polskich pacjentek oraz systemową organizacją leczenia ginekologiczno-onkologicznego. Omówiono takie problemy jak m. in. niska zgłaszalność na badania przesiewowe, ograniczony dostęp do badań genetycznych oraz wykluczenie pacjentek z rakiem jajnika nieposiadających mutacji BRCA1/2 z dostępu do inhibitorów PARP. Podjęto również temat szczepień przeciwko HPV i szansy szerszego upowszechnienia tej metody profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy w Polsce.

Warsztaty odbyły się 14 września 2021 w formule online. Podczas sesji wykładowej głos zabrali:

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wprowadzenie w temat: Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych,

prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Stan ginekologii onkologicznej w czasie Covid-19,

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Krajowy Konsultant w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej Zmiany w organizacji ginekologii onkologicznej. Ovarian Cancer Units – niezbędny element systemu,

dr n. med. prof. PUM Anita Chudecka-Głaz, Kierująca Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – Czy można skuteczniej leczyć raka jajnika?

prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie  Rak trzonu macicy – najczęstszy nowotwór narządu rodnego kobiety,

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) a nowotwory żeńskiego narządu płciowego,

Magdalena Władysiuk, MBA – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA Consulting – Nowotwory ginekologiczne wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia.

Nagrania ze wszystkich prelekcji są DOSTĘPNE TUTAJ.

PARTNERZY WARSZTATÓW

Quo Vadis Medicina? - Nowotwory ginekologiczne w czasie SARS-CoV-2

Trwająca już drugi rok pandemia COVID-19 utrudnia sytuację pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Niepokojąco rośnie liczba zachorowań i zgonów związanych z rakiem trzonu macicy, ale również kobiety z rakiem jajnika czy szyjki macicy mają problemy z uzyskaniem na czas diagnozy, która umożliwia efektywne leczenie.

Ponieważ wrzesień jest Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia organizuje warsztaty z cyklu Quo Vadis Medicina? W jej trakcie wybitni ginekolodzy-onkolodzy powiedzą o niezbędnych zmianach organizacyjnych w ginekologii onkologicznej, nowych możliwościach terapeutycznych oraz koniecznej edukacji i profilaktyce. 

ZAPRASZAMY 

na XXVIII edycję warsztatów z cyklu

Quo Vadis Medicina?

Nowotwory ginekologiczne w czasie SARS-CoV-2
Szybka diagnoza, nowoczesne leczenie – szansa na życie

14 września 2021 (wtorek), godz. 10.30

PAP - WYDARZENIE ONLINE

REJESTRACJA TUTAJ

Warto – jeszcze przed kulminacją czwartej fali SARS-CoV-2 – zachęcić kobiety do kontroli ginekologicznej. Wczesna diagnoza to szansa na życie!

PROGRAM WYDARZENIA

MIEĆ MARZENIA - zaproszenie na debatę prasową online

Zapraszamy na spotkanie online z dr hab. n. med. Dagmarą Klasa-Mazurkiewicz, ginekologiem-onkologiem z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a także z pacjentkami chorymi na raka jajnika oraz dziennikarką – jedną z autorek książki Jak motyl. Odczarować mity.

Bohaterki tej książki łączy diagnozowana, najczęściej w zaawansowanym stadium, podstępna choroba  rak jajnika. W Polsce z jej przyczyny umiera rocznie więcej kobiet niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego tak potrzebne są zmiany w organizacji systemu opieki onkologicznej, by zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość podjęcia leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach oraz dostęp do terapii nowoczesnymi lekami, które są prawdziwym przełomem i znacząco przedłużają czas wolny od choroby. Ten CZAS dla chorych jest bezcenny, daje szanse na normalne życie, pracę, spełnianie MARZEŃ!

ZAPRASZAMY

na kolejną debatę prasową z cyklu 

Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl.
Historie prawdziwe

15 czerwca 2021, wtorek, godz. 14.30

LINK DO REJESTRACJI

ZNALEŹĆ ODWAGĘ - zaproszenie na debatę prasową

Zapraszamy na  spotkanie online z prof. drem hab. n. med. Mariuszem BidzińskimKierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, z drem hab. n. med.  Radosławem MądrymKierownikiem Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu oraz z bohaterkami i autorkami książki Jak motyl. Odczarować mity, przedstawiającej życie chorych na raka jajnika kobiet, którym los kazał porzucić w życiu to co zbędne, znaleźć w sobie ODWAGĘ i skupić się na tym, co najważniejsze. Książka pokazuje, że tam, gdzie istnieje cel i sens życia, a także skuteczne leczenie, łatwiej jest funkcjonować, przetrwać chwile niepewności i ciężkiej terapii.

Dla tych kobiet liczy się CZAS, bezcenny czas wolny od choroby, który zyskują dzięki odpowiednio przeprowadzonym operacjom oraz nowym lekom. Dlatego konieczne są zmiany w organizacji systemu leczenia raka jajnika w Polsce, bo sama waleczność i nadzieja nie są wystarczającą bronią w starciu z tak podstępnym i trudnym do wykrycia we wczesnym stadium nowotworem.

ZAPRASZAMY

na kolejną debatę prasową z cyklu 

Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl.
Historie prawdziwe

11 czerwca 2021, piątek, godz. 14.30

LINK DO REJESTRACJI

 

SIŁA ŻYCIA - Zaproszenie na debatę prasową

Zapraszamy na kolejne spotkanie online poświęcone rakowi jajnika oraz inspirującym historiom pacjentek walczących z tym nowotworem. W spotkaniu udział weźmie prof. Jan Kotarski, ginekolog-onkolog, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, a także bohaterki i autorki książki Jak motyl. Odczarować mity”, przedstawiającej życie chorych na raka jajnika, naznaczone rytmem operacji, chemioterapii, badań i pobytów w szpitalu, remisji i wznów. Pomimo tych ogromnych trudności, ze słów ciężko chorych kobiet przebija ciągła nadzieja!

Niestety, w Polsce wyniki leczenia raka jajnika są wciąż gorsze niż w innych krajach europejskich. Dlatego konieczne są pilne zmiany w systemie ochrony zdrowia, tak by pacjentki szybko trafiały do wyspecjalizowanych ośrodków z doświadczonymi chirurgami, oraz by miały dostęp do najnowszych terapii odsuwających kolejne wznowy. Walka z rakiem jajnika to walka o życie!

 

ZAPRASZAMY

na kolejną debatę prasową z cyklu 

Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl.
Historie prawdziwe

8 czerwca 2021, wtorek, godz. 14.30

LINK DO REJESTRACJI

 

Rak jajnika: nowa strategia - debata prasowa online

Późna diagnoza raka jajnika to wynik braku skutecznych narzędzi i problem ogólnoświatowy. Niestety, umieralność  na ten nowotwór jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. Na pewno przyczyniają się do tych dramatycznych wyników ograniczenia w dostępie do nowoczesnych leków oraz brak systemowego leczenia raka jajnika w wysoko wyspecjalizowanych, akredytowanych placówkach medycznych, jak ma to miejsce w wielu innych krajach.

Zapraszamy na spotkanie online z prof. dr hab. n. med. Mariuszem Bidzińskim, Kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie i prof. dr hab. n. med. Pawłem Blecharzem, Kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii, Oddział w Krakowie, a także z chorymi na raka jajnika paniami i dziennikarkami - autorkami rozmów o nadziei, jaką w walce z tą podstępną chorobą daje postęp medycyny i niezwykła siła ducha samych pacjentek.

Inspiracją spotkania jest książka „Jak motyl. Odczarować mity”, której bohaterki o różnych historiach życia łączy diagnoza: rak jajnika.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie wstępny  projekt nowej strategii organizacji leczenia raka jajnika w Polsce.  

ZAPRASZAMY

na kolejną debatę prasową z cyklu 

Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl.
Historie prawdziwe

25 maja 2021, wtorek, godz. 14.30

LINK DO REJESTRACJI

 

Reklama
2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia