English Zaloguj się

Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia" powstało w 2002 roku aby krzewić edukację prozdrowotną wśród społeczeństwa poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy dziennikarzy.

Obecnie stanowimy największe stowarzyszenie skupiające dziennikarzy
o specjalizacji medycznej w Polsce, a być może nawet jesteśmy najliczniejszą aktywną organizacją dziennikarską. Aktywną, czyli taką, która kilka razy w roku realizuje przedsięwzięcia w skali ogólnopolskiej, angażując za każdym razem większość swoich członków.

Nasi członkowie reprezentują prasę, radio, telewizję oraz portale internetowe w całej Polsce. Jest to szczególnie ważne, gdyż nie reprezentujemy wyłącznie mediów centralnych skoncentrowanych w Warszawie. "Dziennikarze dla Zdrowia" pracują od Świnoujścia po Przemyśl, od Suwałk po Jelenią Górę.

Działamy nieustannie, a nasze akcje edukacyjno-informacyjne są widoczne w kraju oraz za granicą. Pozostajemy organizacją otwartą zarówno na ludzi jak i na inicjatywy. Zapraszamy do współpracy!

Reklama

2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia