English Zaloguj się

XVI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” odbyła się w dniach 15-17 września 2017 r. w Krakowie pod tematem przewodnim: Osiągnięcia współczesnej medycyny i nowoczesnych technologii kluczem do zdrowia społecznego. Gospodarzem pierwszego dnia konferencji był Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Jak co roku, prelekcje wygłosili wybitni eksperci.

XVI Ogólnopolska Konferencja "Polka w Europie" odbyła się pod następującymi patronatami honorowymi:

  • Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika
  • Prezydenta Miasta Krakowa
    Jacka Majchrowskiego
  • Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka
  • Dziekana Wydziału Lekarskiego CMUJ
    prof. Macieja Małeckiego

Polka w Europie

„Polka w Europie" to unikalna na skalę europejską konferencja szkoleniowo-informacyjna i „okręt flagowy" Stowarzyszenia. Jej pomysłodawczynią jest wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia red. Anna Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin, zaś co roku za perfekcję organizacyjną odpowiada agencja Deva Public Relations z Warszawy.

Podczas kilkudniowej sesji wyjazdowej członkowie Stowarzyszenia, nasi partnerzy i przyjaciele ze świata medycyny, farmacji, nauki, polityki, kultury czy sportu mają możność zapoznania się z najistotniejszymi zagadnieniami ochrony zdrowia tak w kraju, jak i w wybranych państwach europejskich do których udają się uczestnicy. Organizatorzy dokładają starań, aby część zagraniczna wyjazdu obfitowała w silne, merytoryczne akcenty: spotkania, prezentacje, dyskusje z przedstawicielami lokalnych instytucji.

Na konferencję składa się około 30 godzin wykładów o różnej tematyce, prowadzonych zawsze przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dawka wiedzy pozyskanej i przekazanej podczas jednej tylko "Polki" daje efekt uczestniczenia w kilkunastu konferencjach prasowych i sympozjach, co w normalnych warunkach zajęłoby wiele miesięcy. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ponad setką uczestników oraz unikalna atmosfera są bezcenne.

Z wszystkich tych zalet skorzystali uczestnicy XIII Polki w EUropie. W 2014 r. odwiedziliśmy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Uzdrowisko Świnoujście. Zapraszamy do relacji filmowej poniżej. 

XIV Polka w Europie 2015. SUM w Katowicach

XIV Polka w Europie 2015. Uzdrowisko Ustroń

XV Polka w Europie 2016. Wrocław

Wykaz konferencji Polka w Europie w latach 2006-2016

2006
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w krajach nadbałtyckich UE (pobierz PDF)

2007
Rola edukacji w i wczesnego rozpoznania w walce z chorobami cywilizacyjnymi w krajach UE (pobierz PDF)

2008
Bezpieczeństwo stosowania leków i terapii - zdrowie rodziny

2009
Jakość życia kobiety = jakość życia rodziny

2010
Profilaktyka kluczem do zdrowia: wyzwanie dla UE

2011
Najnowsze osiągnięcia w medycynie – szansą na zdrowie

2012
Zdrowie społeczne, a zdrowe społeczeństwo. Wpływ medycyny na jakość życia człowieka

2013
Zdrowa Europa, zdrowa Polska. Kierunki rozwoju współczesnej medycyny

2014
10 lat Polski w Unii Europejskiej. Wpływ nowoczesnej medycyny na jakość życia pacjentów

2015
Medycyna XXI wieku - dokąd zmierzamy? Nowatorskie metody leczenia: diagnostyka, chirurgia, farmakoterapia, rehabilitacja 

2016
Nowoczesne terapie w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Polscy dziennikarze w WHO

Niemal setka dziennikarzy zaokrętowała się wrześniowego popołudnia 2014 r. na prom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej „Wawel”. Celem była stolica Danii – Kopenhaga, w której siedzibę ma Biuro Regionalne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Podczas specjalnie zorganizowanego panelu wykładowego wysłuchaliśmy interesujących prelekcji, podejmujących istotne z punktu widzenia zdrowia Europejczyków zagadnienia. Strategia Zdrowie 2020, czyli nowa europejska polityka zdrowotna, była przedmiotem wystąpienia Moniki Kosińskiej, specjalistki polskiego pochodzenia pracującej w WHO. „Korzystanie z szeroko dostępnej służby zdrowia jest prawem człowieka” – przekonywała prelegentka. Wskazywała, że inwestycja w system zdrowia jest strategiczną inwestycją w całe społeczeństwo, gospodarkę, rozwój i bezpieczeństwo. Mają temu służyć publiczne, otwarte, zorientowane na pacjenta systemy ochrony zdrowia. WHO dąży do tego, aby implementować założenia strategii w systemach zdrowotnych większości państw świata.

Jednym z filarów strategii jest skoordynowane zwalczanie chorób zakaźnych, w tym większy nacisk na szczepienia. Dowiedzieliśmy się między innymi, że narastający w ostatnich latach opór przeciwko szczepieniom przyniósł nawrót choroby wirusowej, która prawie była już wyeliminowana – odry. – Europa musi na nowo zdefiniować pojęcie profilaktyki poprzez szczepienia – przekonywała kolejna prelegentka dr Dina Pfeifer.

Sesja seminaryjna w Uzdrowisku Pieszczany

Sesja seminaryjna w Pradze (2016)

Reklama

2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia