English Zaloguj się

XVI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. w Krakowie.

Temat przewodni: Osiągnięcia współczesnej medycyny i nowoczesnych technologii kluczem do zdrowia społecznego. Gospodarzem pierwszego dnia konferencji będzie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Jak co roku, prelekcje wygłoszą wybitni eksperci.

Mamy przyjemność poinformować, że konferencja otrzymała już następujące patronaty honorowe:

  • Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika
  • Prezydenta Miasta Krakowa
    Jacka Majchrowskiego
  • Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka
  • Dziekana Wydziału Lekarskiego CMUJ
    prof. Macieja Małeckiego

Polka w Europie

„Polka w Europie" to unikalna na skalę europejską konferencja szkoleniowo-informacyjna i „okręt flagowy" Stowarzyszenia. Jej pomysłodawczynią jest wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia red. Anna Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin, zaś co roku za perfekcję organizacyjną odpowiada agencja Deva Public Relations z Warszawy.

Podczas kilkudniowej sesji wyjazdowej członkowie Stowarzyszenia, nasi partnerzy i przyjaciele ze świata medycyny, farmacji, nauki, polityki, kultury czy sportu mają możność zapoznania się z najistotniejszymi zagadnieniami ochrony zdrowia tak w kraju, jak i w wybranych państwach europejskich do których udają się uczestnicy. Organizatorzy dokładają starań, aby część zagraniczna wyjazdu obfitowała w silne, merytoryczne akcenty: spotkania, prezentacje, dyskusje z przedstawicielami lokalnych instytucji.

Na konferencję składa się około 30 godzin wykładów o różnej tematyce, prowadzonych zawsze przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dawka wiedzy pozyskanej i przekazanej podczas jednej tylko "Polki" daje efekt uczestniczenia w kilkunastu konferencjach prasowych i sympozjach, co w normalnych warunkach zajęłoby wiele miesięcy. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ponad setką uczestników oraz unikalna atmosfera są bezcenne.

Z wszystkich tych zalet skorzystali uczestnicy XIII Polki w EUropie. W 2014 r. odwiedziliśmy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Uzdrowisko Świnoujście. Zapraszamy do relacji filmowej poniżej. 

XIV Polka w Europie 2015. SUM w Katowicach

XIV Polka w Europie 2015. Uzdrowisko Ustroń

XV Polka w Europie 2016. Wrocław

Wykaz konferencji Polka w Europie w latach 2006-2016

2006
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w krajach nadbałtyckich UE (pobierz PDF)

2007
Rola edukacji w i wczesnego rozpoznania w walce z chorobami cywilizacyjnymi w krajach UE (pobierz PDF)

2008
Bezpieczeństwo stosowania leków i terapii - zdrowie rodziny

2009
Jakość życia kobiety = jakość życia rodziny

2010
Profilaktyka kluczem do zdrowia: wyzwanie dla UE

2011
Najnowsze osiągnięcia w medycynie – szansą na zdrowie

2012
Zdrowie społeczne, a zdrowe społeczeństwo. Wpływ medycyny na jakość życia człowieka

2013
Zdrowa Europa, zdrowa Polska. Kierunki rozwoju współczesnej medycyny

2014
10 lat Polski w Unii Europejskiej. Wpływ nowoczesnej medycyny na jakość życia pacjentów

2015
Medycyna XXI wieku - dokąd zmierzamy? Nowatorskie metody leczenia: diagnostyka, chirurgia, farmakoterapia, rehabilitacja 

2016
Nowoczesne terapie w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Polscy dziennikarze w WHO

Niemal setka dziennikarzy zaokrętowała się wrześniowego popołudnia 2014 r. na prom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej „Wawel”. Celem była stolica Danii – Kopenhaga, w której siedzibę ma Biuro Regionalne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Podczas specjalnie zorganizowanego panelu wykładowego wysłuchaliśmy interesujących prelekcji, podejmujących istotne z punktu widzenia zdrowia Europejczyków zagadnienia. Strategia Zdrowie 2020, czyli nowa europejska polityka zdrowotna, była przedmiotem wystąpienia Moniki Kosińskiej, specjalistki polskiego pochodzenia pracującej w WHO. „Korzystanie z szeroko dostępnej służby zdrowia jest prawem człowieka” – przekonywała prelegentka. Wskazywała, że inwestycja w system zdrowia jest strategiczną inwestycją w całe społeczeństwo, gospodarkę, rozwój i bezpieczeństwo. Mają temu służyć publiczne, otwarte, zorientowane na pacjenta systemy ochrony zdrowia. WHO dąży do tego, aby implementować założenia strategii w systemach zdrowotnych większości państw świata.

Jednym z filarów strategii jest skoordynowane zwalczanie chorób zakaźnych, w tym większy nacisk na szczepienia. Dowiedzieliśmy się między innymi, że narastający w ostatnich latach opór przeciwko szczepieniom przyniósł nawrót choroby wirusowej, która prawie była już wyeliminowana – odry. – Europa musi na nowo zdefiniować pojęcie profilaktyki poprzez szczepienia – przekonywała kolejna prelegentka dr Dina Pfeifer.

Sesja seminaryjna w Uzdrowisku Pieszczany

Sesja seminaryjna w Pradze (2016)

Reklama

2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia